Saturday, November 1, 2008

audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

11/2008
DD TNTD NDVN
audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Bạc thư về Hoàng Trường sa - biên giới
Gs Ng. Van Canh: chủ tịch Ủy ban bảo vệ vẹn toàn đất tổ - USA

Gs Canh phản bác những trả lời cua đại sứ csvn Le Cong Phung tại Mỹ trên RFA vừa qua 24/10/2008 !

Gs Canh se tra loi bang bai viet tren:
http://www.vietnamadvisory.org/library.htm
http://www.vietnamadvisory.org/
http://www.vanhoaonline.com/

Boomp3.com


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

http://www.mediafire.com/?mt1j4gnmcyg download file


- Biên giới - lãnh hải: Cái Lưỡi Gổ Của Những Thái Thú Ba Đình Hà-Nội
- Trường Chinh muốn làm nô lệ Tàu

- Giáo Sư Nguyễn Văn Canh Nói Về Công Cuộc Vận Động Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa
- audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

- * Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS
- * 2/11/08: audio 2/11 Hội luận với Gs Ng. Van Canh về Hoàng Trường sa - biên giới

No comments: