Sunday, October 19, 2008

* 2008 Vài playlists sưu tầm trên mạng

Thời sự & quan điểm

- 2008 VSR nhung_van_de_can_trao_doi - syhoang -edited
http://www.esnips.com/playlist/af79b61e-2cd4-44dc-87f6-baa299f31c2d

- 2008 Tuoi_tre_QH: lich_su, thoi su 1 (24 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/fc0ad5f9-876d-4f74-b091-24d2f2018a24
- Rfa_hoiluan_tudoBaochi_luatphap_blog (36 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/ff9cef51-b7cf-4c0f-a49c-012b8a8d7c76
- 2008 dan oan 1 (49 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/bf0acdca-d370-4236-a2f9-b92bbe543f9c
- 200810NoiVeSu_tiemdanh_pgvntn_haingoai (11 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/74d9dce9-f645-47ef-856c-c1170cbe28e1

- tieng_noi_tuoi_tre_vn (15 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/d1e755dc-7622-4010-833e-85a3c711f792
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: lich_su, thoi su 1 (24 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/fc0ad5f9-876d-4f74-b091-24d2f2018a24

- NoiChuyenVoi_nv_TK_ThanhThuy_samtrangtrinh (6 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/9952873a-30d0-4a55-933f-045e415ae98c
- cs_phe_CapTien_BaoThu_deula_VietGian (21 tracks
http://www.esnips.com/playlist/be66f4f3-b19f-47b6-9a67-57d6063a2c91Lãnh thổ & hải phận:
- Bg_congham1958_Hoangsa_TruongSa 1 (20 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3065c478-e64f-4f04-a347-58e78e88dc62

- Playlist 2002 pv_csvn_ban_nuoc_1999-2000 (5 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/d27998ca-833d-4262-afcc-304b0bf1c6b7
- RFA1999_2000_csvn_ky_HiepUocDang_Dat_choTQ_PhanUngCuaDan (15 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/f037ec6c-5492-4f9a-a7cb-6844bd9527aa

- Biengioi_Viet_Trung_vinhbacBo1 (38 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3b02da8b-d6ed-4944-8e50-ab3d169d9921

- rfa_HoangSa_TS_TQBanNguDanVN_bieutinh
http://www.esnips.com/playlist/952c3bee-03ae-4403-8753-80b10bf667cf

---
- * Vài tài liệu liên quan việc bán nước của csvn 1958, 1999-2000


Tôn giáo:

- 2008 Tongiao GHPGVNTN: tin_tuc_Hoi_luan (24 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/654d8e4f-28c7-47b5-86a7-b3ad9fad877c
- Playlist Dai_hoi_PGVNTN_VoVanAi_VSR_pv_Syhoang (12 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/47a4910b-3420-4cd3-b1eb-11da77c3723e
- 200810NoiVeSu_tiemdanh_pgvntn_haingoai (11 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/74d9dce9-f645-47ef-856c-c1170cbe28e1


Lịch sử
- Lg_NKC_Chien_tranh_vn_Ct_uy_nhiem
http://www.esnips.com/playlist/dcdbd89c-bf15-44c9-801c-9d6f559e7dc0

- Mien_Nam_vn_truoc_75
http://www.esnips.com/playlist/f2cbbce9-a1b5-4152-bd5b-f50d52807e04
- HoChiMinh_cncs 1 (48 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/9c847078-0174-4136-869e-1b82ffed31d6
- 2007-2008 playlist SyHoang 1
http://www.esnips.com/playlist/af7d36b3-79d7-419a-900b-6295758c3601
- user3009
3009
- ca_nhac_01 (24 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3d34c9e4-b2fc-4e2c-a53e-edcc92106ffb
- RFA_Ve_CCRD (11 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/d78ba98e-c6bf-4bac-a75a-5f39cbcc4994

- Rfa_Hoi_luan_ve_VN1 (16 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/2811c3f0-97d7-4732-848e-14806e744dd4
- HSTS_bien_dong_phanUng_sinhVien_Ngu_dan (49 tracks)

http://www.esnips.com/playlist/c250446a-776b-428e-88be-b9953e95a273

- Noi_ve_HCM_va_cs (7 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/3baf1465-47d6-411a-9e75-159e2ee636f7

- SucKhoe_Tre_mai_ko_gia (20 tracks)
http://www.esnips.com/playlist/0ebd0560-923f-446b-8193-092f1ab07838- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN

No comments: