Sunday, November 2, 2008

Video: Vài nét về hoàn cảnh đất nước trước và sau Hiệp Định Genève 1954

http://video.google.com/videoplay?docid=3678851697066755606

No comments: