Sunday, October 19, 2008

* 200810 Chính trị xã hội Theo chủ đề

- DLX - Đăng hinh Đức Thánh cha lam phep la cờ vàng ở Sydney

- Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều - Lê Chí Quang- BBC 2008 Phỏng Vấn Ls NT Trừng đoàn Ls Tp HCM về Hoàng Trường Sa
- HS TS : Thư ngỏ gởi HĐBA LHQ 16/7/2008- Sư quốc doanh

8/2008: Phỏng vấn Gs Võ Văn Ái- 7/2008: PMU18: Syhoang phản bác luận điểm bịt miệng, vu cáo của tướng Vũ Hải Triều ... (đ1)


boomp3.com


- audio NVQG 20/7/08 LVX, hòa giải hòa hợp với cs ? Liên minh cộng đồng !

- Vì sao NTD cách chức 5 tướng cs quân khu HaNoi, tại sao cs dâng đất biển cho TC ? RFA pv sĩ quan trẻ HaNoi- Phỏng vấn Những suy tư của cựu sĩ quan Trần Anh Kim (Thái Bình) về sự hèn yếu của đảng & nhà nước CSVN về vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa & Trường Sa- Tiến trình xâm lăng và Hán hóa của Trung Quốc: Gs. Đinh Khang Hoat- 200809 VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958- Việt-gian Hồ chí Minh là nguồn gốc mất đất mất biển - VT:- Phát biểu của Cố TT Nguyễn văn Thiệu nhân ngày Quân lực VNCH 19/6/73

Boomp3.com
- * 200810 Ca nhac cải lương

- * 200810 Chính trị xã hội Theo chủ đề- * 200810 Những Audio chú ý


- * 200810 Những audio Dân lên tiếng
- * 200810 Những audio vidéo Lãnh thổ & thềm lục địa VN
- * 200810 Những Audio Ca nhạc:

- nhac: ngọn lửa đấu tranh

- Nhạc Tổ quốc điêu linh

No comments: