Thursday, July 3, 2008

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Vị Tổng Thống của nền Đệ I Cộng Hòa đã bị các tướng lãnh VNCH giết chết trong một cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, do Tướng Dương Văn Minh cầm đầu .....


http://www.youtube.com/watch?v=-FlHLVdBdYo&feature=related

Vietnam War - Ngo Dinh Diem on Geneva Agreement of 1954

After a year in power, 1955, Ngo Dinh Diem let the international media have an interview with him on the Geneva agreement, the general election... Watch the video and see what he said
Ngo Dinh Diem 1
Ngo Dinh Diem 2
Ngo Dinh Diem 3
Ngo Dinh Diem 4

Vietnam War - The Real Story
History of the Yellow Flag (Read Description)
----------------------------------------------------------------
GHI NHỚ:

Liên quan đến "Tổng tuyển cử":
( nên đọc văn bản tiếng Pháp, anh)

1/ Hiệp định Geneve 1954:

** Ngày 20/7/1954, ký kết bởi Pháp và HCM :
Article 14
a) En attendant les élections générales qui réalisent l’unité du Vietnam, l’administration civile dans chaque zone de regroupement, est assurée par la partie dont les forces doivent y être regroupées aux termes du présent accord

c) Chaque partie s’engage à ne se livrer à aucune représaille ni discrimination contre les personnes et organisations en raison de leurs activités pendant les hostilités, et à garantir leurs libertés démocratiques

---
[Art. 14]
a) Civil and administrative measures pending general elections

In each regrouping zone, a) civil administration to be in hands of party whose forces to be regrouped in that zone,

c) from July 25 through completion of troop regroupment (May 19, 1955) any civilians so desiring may be permitted and helped to move to other zone,


** Ngày 21/7/1954, tuyên bố sau cùng của các nước liên quan, KHÔNG có ký kết cả: Conference Final Declaration (CFD)and Unilateral Declarations (UD)

7. La Conférence déclare qu’en ce qui concerne le Vietnam, le règlement des problèmes politiques, mis en oeuvre sur la base du respect des principes de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriales, devra permettre au peuple vietnamien de jouir des libertés fondamentales, garanties par des institutions démocratiques formées à la suite d’élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le contrôle d’une commission internationale composée de représentants des Etats membres de la Commission internationale pour la surveillance et le contrôle visée à l’accord sur la cessation des hostilités. Des consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones à partir du 20 juillet 1955.


Respect for "independence, unity, territorial integrity," and enjoyment of "fundamental freedoms guaranteed by democratic institutions established as a reult of free general elections by secret ballot" [CFD Art. 7]

"General elections to be held in July 1956, under supervision of an international commission composed of representatives of the Member States of the International Supervisory Commission referred to in the agreement on cessation of hostilities. Consultations will be held on this subject between the competent, representative authorities of the two zones from 20 July 1955 onwards." [CFD Art. 7]
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang43.htm
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang44.htm

8. Les dispositions des accords sur la cessation des hostilités qui tendent à assurer la protection des personnes et des biens devront être appliquées de la façon la plus stricte et permettre notamment à chacun, au Vietnam, de décider librement de la zone où il veut vivre.


Free choice of zone of residence
Everyone must be allowed to decide freely in which zone he wishes to live [CFD Art. 8]

Accords sur la cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20 juillet 1954)
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang38.htm (HĐ Geneva 1954, tiếng Việt)
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent12.htm

Hiep Dinh Paris (tiếng Việt)
Hiệp định Paris 1973 - Geneve 1954
--------

GHI CHÚ:
- Chính quyền miền Nam đã KHÔNG KÝ HĐ, và long trọng tuyên bố đại để : "HCM phải lấy trách nhiệm với lịch sử v/v chia đôi VN, sẽ không tránh khỏi 1 cuộc chiến khác".
- HĐ được ký kết là do sự dàn xếp của các cường quốc: Liên Xô, TQ, Pháp, Mỹ
- HCM bị áp lực của LX và TC phải ký HĐ Geneve 1954.
- Ký HĐ này chỉ có lợi cho LX và TC. TQ muốn VN chia rẻ và suy yếu để dễ bề thôn tính ! Nếu có cuộc chiến khác phát động bởi phe cs, dân VN sẽ hy sinh cho tham vọng bành trướng cncs ở Đông nam á, á châu. Đó là "nghĩa vụ quốc tế vô sản" mà HCM luôn đề cao. Qua cuộc chiến, TQ sẽ dùng chiến tranh để lấn đất dành biển VN "có vẻ hợp pháp" (giữa 2 đảng cs), thương lượng với Mỹ, chống lại vai trò "anh cả cs" của LX, bất lợi cho tham vọng của TQ.
- Ngay trong việc thực thi HĐ Geneva 1954, csbv cũng đã để lộ dã tâm, thủ đoạn xâm lăng miền Nam bằng bạo lực : chôn giấu vũ khí trong Nam, cài người nằm vùng trong Nam, Le Duan làm bộ lên thuyền ra bắc nhưng sau đó trốn ở lại trong Nam; số cán bộ theo cs ra bắc, đa số phải gấp rút lấy vợ sanh con để lại trong Nam để dễ bề làm giao liên về sau; nếu không bị ngăn cản, hăm dọa, số đồng bào miền bắc chạy trốn cs vào Nam sẽ hơn triệu người. Họ biết quá roc chế độ cs dã man qua CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, vụ án xét lại chống đảng, chính sách độc tài, kềm kẹp, khủng bố, công an trị của cs.
- 4/9/58, Chu ân Lai ra tuyên bố nói : Hoàng Sa trường Sa là của TC, ...
- 14/9/58, Phạm Văn Đồng (theo lệnh của HCM), gởi công hàm cho TQ công nhận tuyên bố của Chu Ân Lai, để được TQ viên trợ vũ khí, quân nhu, ... hòng phát động cuộc chiến xâm lược miền Nam qua chiêu bài "giải phóng miền nam", "chống Mỹ cứu nước", "thống nhất",...
- TT Ngô Đình Diệm có cha và anh bị cs giết, nên ông rất hiểu rõ bản chất tay sai, dã man, thâm độc, độc tài của cs !

Tiếc rằng HCM, csbv không hành xử giống như bắc Hàn (sau HĐ đình chiến 1953), hoặc Đông Đức, để khỏi phí phạm nhân lực, sinh mạng, thời gian, Hoàng Trường Sa của miền (Nam) VN (xác định bởi HĐ 54), kéo cả dân tộc vào vòng xoáy tranh chấp của chiến tranh lạnh của 2 khối Tư bản Tự do / Cộng sản Độc tài trên thế giới !
Hành động này đã phục vụ cho lợi ích của các cường quốc là LX, TQ, Pháp, Mỹ và HCM, đcsvn ! Không phục vụ cho lợi ích của dân tộc là trên hết, đưa đất nước vào vòng tụt hậu, nghèo đói hơn nửa thế kỷ so với các nước trong vùng, phí phạm trên 3 triêu xương máu dân Việt và mất đất biển cho TC !

--------

NHỮNG SỰ KIỆN CHÁNH XẢY RA TRƯỚC VÀ SAU KHI KÝ HĐ GENEVA 1954:

- Trong cuộc chiến chống Pháp, đó là cuộc tham gia của người cs, và nhiều người VN không theo cncs mà chỉ vì "độc lập tự do", và lính TQ.
- Miền bắc theo chế độ cs độc tài toàn trị, kinh tế TẬP TRUNG, đứng trong phe cs quốc tế, có cuộc cải cách ruộng đất (1953-57), HCM đã giết chết 150-700 ngàn người "địa chủ" (theo lệnh của TC và LX), và trù dập những người trong nhóm nhân văn giai phẩm.
- Sau khi ký HĐ, có khoảng 1 triệu đồng bào miền bắc di cư vào Nam. Con số này có thể lên cao hơn nhiều nếu không bị cs đe dọa, khủng bố, ngăn cấm.
- 1959 HCM ra nghị quyết "giải phóng miền nam, xây dựng xhcn miền bắc".
- 1960, HCM lập ra MTGPMN bù nhìn.
-------------
- Miền Nam theo chế độ cộng hòa, tự do dân chủ, kinh tế thị trường, đứng về phía thế giới tự do.
- Miền Nam đã ổn định được cuộc sống của 1 triệu đồng bào di cư lánh nạn cs, kinh tế phát triển, có tự do báo chí, ...
- TT Ngô Đình Diệm chỉ đồng ý tổng tuyển cử năm 1956 khi nhân dân miền bắc có TỰ DO. Thời điểm 7/1956 là không phù hợp cho tổng tuyển cử. HĐ Geneve 20/7/54 KHÔNG BẮT BUỘC phải có tổng tuyển cử ngày 20/7/56, và CP miền Nam đã phản đối chia hai VN, không ký. Ngày 21/7/54 chỉ là tuyên cáo chung, không có ai ký kết gì cả. Ông chủ trương thống nhất VN trong hòa bình khi mọi điều kiện căn bản về tự do của người dân đã có ở 2 miền.
- 1954-63 : không có lính Mỹ ở miền nam VN. Mặt khác, dù lính Mỹ có hoặc không có vào NVN, csbv VẪN xâm lăng miền Nam, áp đạt CNCS lên toàn nước theo đường lối của cs quốc tế. Cũng giống như việc csvn xé hiệp định Paris 73, áp đặt cncs lên miền Nam sau 75, khi mà Mỹ đã rút khỏi NVN vài tháng sau 27/1/73.

- 1963 đảo chánh, tướng DVM giết TT Ngô Đình Diệm ...
- 4/1975 tướng Dương V Minh lên làm TT, vi hiến VNCH II, bị cs cưỡng chế "đầu hàng", vi phạm HĐ Paris 1973 (theo đó miền Nam bầu cử tự do, hòa giải hòa hợp dân tộc ...), xóa sổ MTGPMNVN bù nhìn.
- Luận điểm tuyên truyền của cs là TT NĐ Diệm gia đình trị, miền Nam tham nhũng, ... Đó là những luận điệu xuyên tạc có bé xé to. Tham nhũng của miền Nam không bằng 1/1000 của cs, vì đó là bản chất, do cơ chế, chính sách của cs. Gia đình TT NĐ D đóng góp cho đất nước không được đề cao mà cs lại vu cáo xuyên tạc, trong khi chế độ cs là độc tài toàn trị, cha truyền con nối của vài người nắm quyền lực trong đảng, tệ hơn chế độ phong kiến và thực dân.

Có một số nhận định về sự ấu trĩ, "bất tài vô tướng thích quyền lực" của ông M, "hoảng lọan" của "lãnh đạo" VNCH II khi bị Mỹ bỏ rơi không chi viện súng đạn, ... :
. Ở vị trí tướng Minh mà lại không hiểu "sự lừa bịp xảo" trá của cs !?
. phải tiên đoán khả năng cs trí trá để có hành động thích ứng: - nếu phải bị đầu hàng thì không nhận chức TT; - nếu nhận, thì phải từ chối không hàng cs, giao quyền lại cho quân đội.
. kháng chiến, và lập chính phủ lưu vong, chờ thời cơ kêu gọi quốc tế, cs thực thi HĐ Paris 1973, gây sức ép buộc cs phải dân chủ hóa VN. Đó là giai đoạn 1986-95, 2006-2009. Chính chính quyền VNCH đã bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, trong khi cs dâng bán HS TS cho TC từ năm 1958, cs không đủ tư cách "pháp lý, luận điểm và lịch sử" để đòi lại HS TS, ngoại trừ lấy luận điểm của CP miền Nam, vì cs đã dâng bán, đã tự nguyện núp dưới bóng TC để giữ quyền lực. Thương lượng ở đường "ngoại giao" ?? Đấy là trò ngụy biện, TC chỉ cần đưa công hàm PV Đồng ra cho csvn coi, và không "bảo hộ csvn nữa", cs vn sẽ câm miệng. Còn nhiều điều bí ẩn khác bất lợi cho csvn, TC còn giữ !

HIỆP ĐỊNH GENÈVE (20-7-1954)

No comments: