Thursday, October 9, 2008

audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương

audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

1- 06/19/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19/6
2- 06/12/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Việt Nam đi về đâu? Kỷ niệm Quân Đội Quốc Gia Việt Nam


1, 2:

tải xuống - tải xuống


3- 06/05/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình tổng quát Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Kỷ niệm 60 năm Chế độ Quốc Gia Việt Nam
4- 05/29/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình kinh tế Việt Nam và Trung Quốc hiện nay


3, 4:5- 05/22/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Thời sự tuần qua. Nhân tử quan. Bài học lịch sử Quốc gia và Tôn giáo. Bút tích lịch sử, Cựu Thiếu Tá Liên Thành
6- 05/15/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình khẩn cấp tại Việt Nam va Trung Cộng. Văn minh Văn Lang


5, 6:7- 05/08/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Từ Do Thái đến Mỹ và Nga Sô. Văn Lang và Nam Việt
8- 05/01/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tưởng Niệm 30 tháng 4. Lương thực Thế giới


7, 8:

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

No comments: