Thursday, October 2, 2008

* Audio playlist: lịch sử, HCM, cncs, dân oan, dân chủ, biên giới HS TS

Quanh_Cong_ham_ban_nuoc_PhamV_Dong_1958_HSTS
quanhViecCsvn_banNuoc_1999-2000 (23 tracks)

HCM_csvn1 (42 tracks)
HCM_csvn2 (34 tracks)
ChuyenKe_ve_HCM & nguoi_can_bo_cs (1 tracks)
Su_tich_con_yeu_rau_xanh (17 tracks)
cs_capTien_baoThu_thoiSu_Binhluan (18 tracks)

Lich_Su_Kinh_te_vn_candai (39 tracks)
Lich_su_BienDongMienTrung_truoc1975 (4 tracks)

TonGiao_DanOan_Thoi_su (12 tracks)
DanOan_DanChu_NhanQuyen (31 tracks)
Tin_Tong_Hop_200809 (14 tracks)

playlist_ddHoiluan200712 (24 tracks)

audio_nguyenkhactoan_lethicongnhan_feb25_07.wma in pub

------------------------------------------------------------------
- HoChiMinh_cncs 1 (47 tracks) http://www.esnips.com/playlist/9c847078-0174-4136-869e-1b82ffed31d6
- Bg_congham1958_Hoangsa_ts1 (20 tracks) http://www.esnips.com/playlist/3065c478-e64f-4f04-a347-58e78e88dc62
- Biengioi_Viet_Trung_vinhbacBo1 (38 tracks) http://www.esnips.com/playlist/3b02da8b-d6ed-4944-8e50-ab3d169d9921
------------------------------------------------------------------

http://www.esnips.com/_t_/biengioi%20hoangsa?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=1&st=0&from=13&pp=10&q=biengioi%20hoangsa
http://www.esnips.com/_t_/hcm+cncs?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=25&st=0&from=13&pp=10&q=hcm+cncs
http://www.esnips.com/user/luutru2009


Liên quan:
- audio: lịch sử, Cs cấp tiến_bảo thủ, thời sự, bình luận
- audio Sự tích con yêu râu xanh
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist
- audio quanhViecCsvn_banNuoc_1999-2000 playlist

+ * Audio playlist: lịch sử, HCM, cncs, dân oan, dân chủ, biên giới HS TS
- audio Hồ Chí Minh & cncs 1 playlist
- audio Hồ Chí Minh & cncs 2 playlist
- audio phát biểu của Ls Lê Thị Công Nhân


- + http://www.esnips.com/_t_/hcm+cncs?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=12&st=0&from=13&pp=10&q=hcm+cncs
- http://www.esnips.com/doc/c7591a3d-b361-493f-bf83-6752ed973037/sach-den-cncs
- http://www.esnips.com/doc/eb028b97-8c54-46f7-bb55-585ca87adfe0/Unesco-hcm_Fr_077837fo
- http://www.esnips.com/doc/6236ff6d-9fbe-45ec-8724-cbfafb86b0a2/chuyenthamcung-hcm
- http://www.esnips.com/doc/cc30071b-a235-4f79-8e0c-83d172858a51/HCM_RFAvtmi051807a_BuiTin_noi
- http://www.esnips.com/doc/4563a03a-0232-4f9a-a3a7-72ac87979f09/hcm_chan_dung_bac_Ho_KieuPhong
- http://www.esnips.com/doc/fd0ab03c-bb8b-4f6b-a256-af78b24d938f/070130Bo_cu_TranDucLuong_tocaoTDL

No comments: