Monday, November 3, 2008

Đánh dấu chữ Việt tự động: không dấu thành có dấu

fig1
1/ vào http://www.easyvn.com/vnedit.php
2/ COPY / TAPE chữ việt không dấu : ex: " chuc mung nam moi " (xem hinh2)


fig2

3/ add accents : bấm vào mũi tên chỉ về phía phải fig2: ( -- > )

fig3


4/ Nếu có chữ nào chưa đúng lắm : để chuột trên chữ đó, chọn chữ thích hợp
5/ bấm vào EDIT mũi tên chỉ về phía trái (fig3) ( < -- )fig4


6/ Xem còn chữ nào chưa đúng: sửa bằng tay
7/ COPY TEXT có dấu đã sữa " chúc mừng năm mới ", PASTE qua winword, ...


http://e-cadao.com/VietUni_files/vietuni.htm  chuyển đổi mã chữ việt
http://www.easyvn.com/vnedit.php  đánh dấu chữ Việt tự động : không dấu thành có dấu
Đánh dấu chữ Việt tự động: không dấu thành có dấu

No comments: