Monday, July 7, 2008

* Audio: lịch sử, quan điểm, ...

QUAN ĐIỂM:

* Quan điểm : chính trị, xã hội (2008)
audio: SH thể chế đcsvn hiện nay (2008)
1- audio Chia sẽ về lịch sử và hiện tình đất nước (2008)
Syhoang - Pham Thế Duyệt (2007)
miền nam trước ngày 30/4/75 (2008)
Xã hội miền Nam trước 1975: hội luận
Với Nguyễn Chí Thiện
Buổi nói chuyện với Luật sư BÙI KIM THÀNH - Sàigon...
Nông dân VN và môi sinh môi trường (MT)

LỊCH SỬ:
* Video: lịch sử* Audio/Video: LÃNH THỔ - HẢI PHẬN:
* Audio: lịch sử, quan điểm, ...

CNCS :
- Trại súc vật - Animal farm (G. Orwell)
- 2- video Rebelion en la Granja - George Orwell
- 1 - video Animal Farm (ENGLISH) - Trại súc vật
- Trại súc vật- sach-den-cncs.zip in nd-toiAcCS
- EU_nghiquyet1481_25012006en.pdf in m1toiaccs
- 20071025sh-lichsu-taihaiCncs.mp3 in nd-sh- 20071104VDT-ve-CNCS1.mp3 in nd-hoiluan

--------------------------------------------------------------------
- vhung082205pPhamVanXo.mp3 in L2-audio
- vnguyean093005aNMCan_taKhuynh.mp3 in L2-audio
- 20071025vhn_cncs-giaiphong.mp3 in nd-cs-ch-ls
--------------------------------------------------------------------


TÀI LIỆU:
* Nói về Hồ Chí Minh
Phát biểu của cố TT Nguyễn Văn Thiệu ngày quân lực...

LÃNH THỔ - HẢI PHẬN:
* Audio/Video: LÃNH THỔ - HẢI PHẬN

CNCS:
Trại súc vật - Animal farm (G. Orwell)
Trại súc vật
CHO MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG HƠN (cncs)

CA NHẠC:
Ca nhạc biên giới
Ca nhạc
Hát cải lương
Ca nhạc tự do công lý

TÌM ĐỌC:
- Hồi ký Vũ Thư Hiên: đêm giữa ban ngày
- Hồi ký: Trần quang Cơ, cựu thứ trưởng ngoại giao cs

No comments: