Friday, November 7, 2008

Một số địa chỉ vượt tường lửa

Cách 1:

Bước 1: vào trang web http://www.crackproxy.com/
Bước 2: trang web này xuất hiện 1 address bar, bạn đánh địa chỉ trang web cần truy cập vào address bar đó rồi nhấn enter. Thế là tự do đọc.

Cách này có thể download được các cuộc phỏng vấn.
Bạn nhớ ghi đầy đủ địa chỉ ví dụ: http://www.vietcatholic.net/News

cách 2 : bằng phần mềm :

UltraSurf 8.8 không cần cài đặt :
http://tinyurl.com/27gg53  http://tinyurl.com/valx6  http://tinyurl.com/37oz8n

ProxySwitcherPro 3.7 không cần cài đặt :
http://tinyurl.com/ywzg4c  http://tinyurl.com/yw7zyo  http://www.mediafire.com/?0eyg2emme2j

Proxy Switcher Pro v3.9 (cài đặt) :
http://tinyurl.com/yqpx7o  http://www.mediafire.com/?bidij9gsmtz

(thtndc)

No comments: