Thursday, July 3, 2008

Hiệp Định Geneva 1954 - HĐ Paris 1973

(NÊN ĐỌC BẢN GỐC TIẾNG PHÁP, ANH trước khi đọc bản dịch tiếng Việt !!!)

HIỆP ĐỊNH GENEVE 20/7/1954

- Accords sur la cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20 juillet 1954) !
- Hiệp Định Geneva 1954 - us

- http://www.ena.lu/europe/1950-1956-formation-europe-communautaire/accords-cessation-hostilites-indochine-geneve-1954.htm
- Hiệp định Genève, 1954 – Wikipedia tiếng Việt
- Về số người công giáo di cư từ Bắc vào Nam sau hiệp định Genève
Khi hiệp định Genève được ký kết ngày 20-7-1954, không ai nghĩ rằng sẽ có khoảng 1 triệu người bỏ Bắc Việt di cư vào Nam lập lại cộc đời vì không muốn sống …dangphuongnghi.free.fr/Tiếng Anh:
- Toàn văn hiệp định Genève 1954 Nguồn: U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, 90th Congress, 1st Session, Background Information Relating to Southeast Asia and Vietnam (3d Revised Edition) (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, July 1967), pp. 50-62
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang38.htm (HĐ Geneva 1954, tiếng Việt)
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent12.htm

- Negotiations and Vietnam: A Case Study of the 1954 Geneva Conference (Các thương thuyết và Việt Nam: Nghiên cứu tình huống của cuộc đàm phán Geneva năm 1954), Melvin Gurtov.

----------------------------------------------------------------------

HIỆP ĐỊNH PARIS 27/1/1973

- Hiệp định Paris 27/1/1973 - văn bản !
- Hiep Dinh Paris (tiếng Việt)

- Toàn văn hiệp định Paris 1973 Nguồn: TIAS 7542 (24 UST 4-23)
- Lấy từ “http://vi.wikisource.org/wiki/Hiệp_định_Paris_1973
- Hiệp định Paris 27/1/1973
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_paix_de_Paris
- http://vietnam.vassar.edu/doc16.html
- Notes on Paris Peace Accords, 27 January 1973
- (en) Texte des accords de Paix de Paris
- The Viet Nam Wars
--------------------------------------------------------------------
Csvn đã VI PHẠM hiệp định Geneva 1954 và HĐ Paris 1973 !!!
Nói chung cs không tôn trọng Hiệp ước gì cả, dù cs đã ký kết. Hiệp định chỉ là phương tiện để cs "tạm ngưng/lùi 1 bước để tiến tới 3 bước" hòng chuẫn bị xâm lăng chiếm đóng bằng bạo lực.
--------------------------------------------------------------------
- Video Ngo Dinh Diem
- Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
- A- Video A Dong Khoi Lua
- B- Video A Đông Khói Lửa
- C- Video A Đông 35 năm Khói Lửa
- Video 2-8-2008 Lich Su Viet Nam -- Tuong Thang
- Video Lich Su Viet Nam 54-75
- Video Vietnam: The Real Story - Việt Nam: Câu Chuy...
- Video 365 Ngày Biến Động
- GIẢI TỎA HÀO QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN
- Hoàng Sa, Trường Sa bị lấn chiếm: Giải pháp nào để...

--------------------------------------------------------------------
PDF:
genevaccord1954_viet.pdf
genevaccord1954_us.pdf
genevaccord1954_us2.pdf
genevaccord1954_fr.pdf

140946_HCM_cau_ket_voi_Phap.pdf
HCM_gay_noi_chien_hh.pdf
suthat_Thoa_hiep_an_14091946.pdf
HiepUoc_so_bo_06031946.pdf

vne_conghambannuoc_pvd_1958.pdf
vuhuusan_bandophanchiaVinhBacViet.pdf

vuhuusan_Chu_quyen_HoangTruong_sa.pdf
vuhuusan_conghambannuoc1958.pdf
vuhuusan_haiphantrieukm2.pdf
vuhuusan_nuocViet_hinhchu_S.pdf
ban_nuoc_n_ban_bien_1.zip
ban_nuoc_n_ban_bien_2.zip

tapsansudia29dackhaohoangsatruongsa.pdf
DiaLyBienDong13June07.doc

No comments: