Tuesday, November 4, 2008

Video: Hôm Nay 4-11-2008- Hoa Kỳ Đi Bầu Tân Tổng Thống. Ai Sẽ Thắng?

Sau 21 tháng vận động tranh cử cho chiến ghế quyền lực mạnh nhất thế giới - hôm nay là ngày quyết định! Hôm nay, ngày 4 tháng 11 2008, người dân Hoa Kỳ đi bầu để chọn tân tổng thống Hoa Kỳ? Ai sẽ thắng trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc? Chúng ta sẽ biết vào đâm 4 tháng 11, 2008. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy xem lại video chặng đường vận động bầu cử gian khổ của cả hai ứng cử viên John McCain và Obama.

Video của Obama

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293870/bclid1773233385/bctid1366492742

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772824057/bclid1774292969/bctid1442372461

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293871/bclid1774292970/bctid1332234498

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293874/bclid1774292972/bctid1520957075

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772824059/bclid1774292973/bctid1400566151

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1772826053/bclid1774292974/bctid1782584510

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1774293876/bclid1780606278/bctid1782590194

Video của John McCain và Sarah Palin

http://www.youtube.com/watch?v=vKgNrb3baNM
http://www.youtube.com/watch?v=OrlkcMOMhrQ

No comments: