Sunday, November 9, 2008

audio Phỏng vấn cô Tim, "nhà may mắn" : thực thi nghị quyết 36 của cs qua chiêu bài thiện nguyện

10/11/2008

audio Phỏng vấn cô Tim, "nhà may mắn" : sau chuyến đi quyên tiền của cô ở Canada và Mỹ (tháng 9, 10, và đến 9/11/2008)

thực thi nghị quyết 36 của cs qua chiêu bài thiện nguyện ???


Vietchau phỏng vấn, ...
1-
Boomp3.com

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

2-
Boomp3.com


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

3-
Boomp3.com

- Paltalk_2008_1109_Viet Chau phong van Co Tim Can Nha May Man o Viet Nam phat 54’38” : download

Phỏng vấn cô Tim, và hội luận quanh đề tài THIÊN NGUYỆN & nghị quyết 36 của csvn

Thực thi nghị quyết 36 của csvn dưới dạng : tôn giáo, thiện nguyện, ...
và kiếm tiền về cho tổ chức từ thiện & cán bộ csvn (ăn chia !?), và một hình thức "rửa tiền" của cs !!!?

Powered by eSnips.com
http://www.maison-chance.org
http://www.maison-chance.us
http://www.maison-chance.ca
http://www.maison-chance.ch

pdf: download, Những nơi ở Canada mà cô Tim và tổ chức cô tới kiếm tiền- audio căn nhà từ thiện của cô Tim Aline, nghị quyết 36 và kinh tài cs ?
- Mượn danh "từ thiện" để hạ cờ vàng
- audio Phỏng vấn cô Tim, "nhà may mắn" : thực thi nghị quyết 36 của cs qua chiêu bài thiện nguyện
- video 11-9-2008 Chuyen Chua Ai Biet - Tim Aline Rebeaud
- Giúp từ thiện : kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn thế giới !!!

- Thu' lên tiê'ng cuã tâ.p thê? Ngu'ò'i Viê.t Hãi Ngoa.i Ti. Na.n Công Sãn VN qua Thái Ðô. Tri.ch Thu'o'.ng cuã cô Tim Aline Rebeaud !!!
- Tim Aline Rebeaud nói láo ! Tên nào trong Cô.ng Ðô`ng Ðã Ðô.i Quâ`n Tim Aline Rebeaud Ðê? tháo Cò' Vàng xuô'ng
- Ðô`ng Tiê`n Lu'o'ng Tâm hay Ðô`ng Tiê`n Chính Nghiã
- Không Thê? Mu'o'.n Danh Tù' Thiê.n Ðê? " Ha. " Lá Cò' Vàng Thiêng Liêng

- Co^ co`n ye^u ca^`u ban to^? chu+'c pha?i ca^'t he^'t ca'c la' co+` quo^'c gia, ca^'t luo^n ca'i logo cu?a Ho^.i Ngu+o+`i Vie^.t, co^ mo+'i chi.u va`o [CHUYE^.N CO^ TIM ]
- Paltalk_2008_1109_Viet Chau phong van Co Tim Can Nha May Man o Viet Nam phat 54’38” : download

Những tổ chức từ thiện giúp trẻ em Vietnam :
- Search : Những tổ chức từ thiện giúp trẻ em Vietnam : hơn 1000 tổ chức

No comments: