Wednesday, August 13, 2008

Từ Độc Tài Đến Dân Chủ -

- Albert Einstein Institution - Publications - Từ Độc Tài đến Dân ...
Tên sách (Title): Từ Độc Tài đến Dân Chủ -- Một Hệ Thống Ý Niệm Về Giải Phóng (From Dictatorship to Democracy, Vietnamese translation) ...

- Từ Độc Tài Đến Dân Chủ: Sách Lược Đấu Tranh - Diễn Đàn Thế Giới ...
Tài liệu chiến lược trong cuộc chiến đấu tranh bất bạo động: Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ. Biên khảo của Gene Sharp, Nguyễn Gia Thưởng chuyển

- Dân chủ tự do – Wikipedia tiếng Việt
Nó chỉ đơn giản nhắc đến một sự thật là các nền dân chủ tự do đề cao việc ..... Tuy nhiên, số nền dân chủ đưa các lãnh đạo độc tài lên nắm quyền là thấp. ...vi.wikipedia.org/wiki/Dân_chủ_tự_do

- VIET NAM DOAN KET DAN TOC
Nhưng thực tế, ông bị giam từ năm 1954 cho đến 1977 mới được tha. ...... Để có vẻ dân chủ, những nước độc tài còn tô vẽ thêm bằng cách cho ra hơn 600 tờ báo ...quyentudo.blogspot.com/

- Yahoo! 360° - Forum X-cafevn.org's blog - Kỳ 2: Dân chủ - nhà nước ...
Bảng hiệu "dân chủ" là thứ mà những nhà nước độc tài rất thích treo lên. ... và chính Marx là người chỉ ra Tư bản sẽ phát triển đến mức độc quyền trở nên ...

No comments: