Thursday, October 9, 2008

audio May + june 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương

audio May + june 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


Trái:- 07/02/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Thủ tục bầu cử (tt)
Phải:- 06/25/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Thủ tục bầu cử


Trái: ; Phải:
Trái:- 06/18/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Những nét chấm phá của Văn Minh Tre
Phải:- 06/11/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre (tiếp theo)


Trái: ; ; Phải:
Trái:- 05/07/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính 30/4/75, ngẫu nhiên hay trùng hợp? (tiếp theo)
Phải:- 04/30/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính 30/4/75, ngẫu nhiên hay trùng hợp?


Trái: ; Phải:


****

Trái:- 04/16/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre
Phải:- 04/12/08 Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp


Trái: ; Phải:

- Thực Chất cuộc chiến 1955-75 tại VN


- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

No comments: