Wednesday, August 6, 2008

Tập San Sử Địa 29 : Đặc khảo Hoàng Sa Trường Sa

- Tập San Sử Địa 29 : Đặc khảo Hoàng Sa Trường Sa
- Về cuốn sách "Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa" Toàn thể soft-copy: http://anhduong.net/DiaLyBienDong13June07.doc
- http://www.vuhuusan.tk/
- Địa chỉ dành cho các bạn cần mua hoặc giúp bán sách: sách về Hoàng Sa - Trường Sa
NXB TRI THỨC 53 Nguyễn Du – Hà Nội.
ĐT: 9454661.
E-mail: lienhe@nxbtrithuc.com.vn
CÔNG TY TNHH THƯ LÂM 61/420A Phan Huy Ích Gò Vấp TPHCM.
ĐT: 9968045
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13644&rb=0401
- Sẽ có phố đêm Hoàng Trường Sa ? Cơ hội bỏ lỡ !
- Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoà...
-

No comments: