Wednesday, October 29, 2008

Bài viết của một du học sinh về lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ

Bài viết của một du học sinh về lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ
"Cờ vàng 3 que xỏ lá"
Lê Trung Thành, sv vn tại Đài Loan
(blacky)"Cờ vàng 3 que xỏ lá"

dang pdf:
"Cờ vàng 3 que xỏ lá" - pdf
http://www.mediafire.com/?bjwzmg2wwyd: pdf

No comments: