Friday, October 10, 2008

audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương

audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

1- 10/02/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Biến cố Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội. Đám Tang Nhà Ái Quốc Nguyễn Huy Đẩu
2- 09/25/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình Quốc Tế hôm nay. Toà Khâm Sứ và Giáo Sứ Thái Hà. Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu từ trần (Phân Ưu và Thân thế)


1, 2:

tải xuống - tải xuống


3- 09/18/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Thế đấu tranh mới của chúng ta - Dân Tộc Tự Quyết
4- 09/04/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bầu cử của Mỹ. Thời sự liên quan Việt Nam.


3, 4:5- 08/28/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Quan điểm của người Quốc gia Dân tộc trong tình thế hiện tại
6- 08/07/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Quốc Gia và Dân Tộc trong Chủ đạo Dân tộc Nhân chủ


5, 6:7- 07/31/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Kinh tế Việt Nam hôm nay
8- 07/24/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tinh thần thượng võ của Dân tộc Việt Nam và Võ đạo (tt).


7, 8:9- 07/17/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Hồ Quý Ly. Tinh thần thượng võ Việt Nam. (Sự kiện Cờ Vàng trong Đại hội giới trẻ 2008. Thi hào Nguyễn Du bị xuyên tạc)
10- 07/10/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Việt Nam trong một Thế giới thay đổi từ Văn minh Văn Lang đến Hồ Quý Ly


9, 10:11- 07/03/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Nhân tử quan (tt). Việt Nam Văn hiến tổng thể

11:

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

No comments: