Monday, October 27, 2008

audio Phản động là gì ?? Hệ thống độc tài, phát xít & trá hình ngụy dân chủ của cs

2007
audio Phản động là gì ?? Hệ thống độc tài, phát xít & trá hình ngụy dân chủ của cs

Boomp3.com


Get this widget | Track details | eSnips Social DNAhttp://www.mediafire.com/file/ndziiyjnznk/2007_phan_dong_la_gi_HeThong_Nha_nuoc_cs_.mp3

Hiểu thế nào là 'Phản động'?Ghi nhận:
Csvn luôn bịp bợm, đánh tráo từ ngữ, đồng hóa csvn với nhân dân, đất nước, dân tộc, tổ quốc !

Đó là 2 thực thể hoàn toàn khác nhau !! Cs từ nhân dân mà ra, phải phục vụ cho lợi ích của dân, đất nước trên hết; cs đã lầm đường lạc lối theo một ý thức hệ man rợ, phản dân tộc.
Csvn không do dân bầu lên một cách tự do !

Yêu nước, yêu công lý, sự thật không có nghĩa là phải yêu xhcn, phục tùng những sai trái, độc đóan của csvn !!!

Đcsvn cướp chính quyền, tướt đoạt quyền tự do của dân (ứng cử, tranh cử, bầu cử, ngôn luận, báo chí tư nhân, hội họp, ...), phục vụ cho lợi ích của đảng, phản lại dân !
Dân không có chọn đảng một cách tự do, với cơ cấu bầu cử lừa bịp "đảng cử dân bầu", và nhất là không có đảng khác !
Ai cắt đất & biển & đảo VN cho Tàu, phản bội dân tộc ??
Lập đường dây (đt) nóng TQ-VN là để báo cáo/nhân chỉ thị nhanh từ TQ !! Nhục !!
Vậy ai là phản động, khi đi ngược lại ý dân, quyền lợi của dân, đất nước, tổ quốc là trên hết ??

Khi đcsvn kết án, bôi bác ai khác điều gì nặng nề thì chính đcsvn đã vi phạm điều ấy trước tiên theo thủ đoạn vu cáo, "ngậm máu phun người".

Ngày nào VN còn bị cs độc tài toàn trị cai trị thì ngày VN sẽ trở thành một tỉnh của TC không xa vì giặc nội xâm cs !!

Chỉ có cơ chế tự do dân chủ mới bảo đảm 100% không bị mất nước, đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng & bảo vệ đất nước.


HT Thichs Chanh lac
Boomp3.com


- Nhận rõ âm mưu thâm độc của Trung Quốc
- audio Phản động là gì ?? Hệ thống độc tài, phát xít & trá hình ngụy dân chủ của cs
- Chế độ phát xít
- Cộng sản là gì ??

- Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?
- Cộng Sản: Mục đích biện minh cho phương tiện
- TL: Từ độc tài đến dân chủ
- 9 bình - cộng sảnTrung quốc là gì ?
- Cửu bình
- Cựu đại tá cs Đào văn Nghệ kể về HCM HCM & cncs

No comments: