Thursday, October 9, 2008

audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương

audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

1- 04/10/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Thế Vận Hội và Văn hoá mới của Trung Quốc. Nước Văn Lang và Vua Hùng Vương (tt)
2- 04/03/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung NATO. Thiếu sót lịch sử về Nước Văn Lang và Vua Hùng


1, 041008a
2, 040308a3- 03/27/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Đài Loan, Tây Tạng. Ruộng đất và Công giáo tạI Việt Nam
4- 03/20/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Thời sự Thế giới và Việt Nam tuần qua


3, 032708a
4, 0320085- 03/13/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bà Ngoại trưởng Rice. Vụ Chùa Việt Nam Quốc Tự
6- 03/06/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Bầu cử Mỹ. Kinh tế Việt Nam. Tôn giáo và Quốc gia


5, 031308a
6, 032008


****
7- 03/04/08 Nhà văn Chu Tấn Hai khuynh hướng Đoàn kết Đấu tranh trong và ngoài Nước
8- 03/01/08 Trung Tá Lê Như Hùng Bạo quyền cộng sản tước đoạt quyền đình công Hiến định của Công nhân Việt Nam


7, 030408a
8, 030108

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

No comments: