Saturday, July 26, 2008

Video HAI CHIEN HOANG SA 1974


http://www.youtube.com/watch?v=Ur7F1mFZ1Dw&NR=1

Hải Chiến Hòang Sa & Trường Sa 19-01-1974 - phần 1


Hải Chiến Hòang Sa & Trường Sa 19-01-1974 - phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=LDyKotB3tgw&feature=related

3-


4-No comments: