Tuesday, September 2, 2008

audio Phỏng vấn cựu trung tá cs Trần Anh Kim về HoangSa TS

2008
Phỏng vấn cựu trung tá cs Trần Anh Kim đang sống ở Thai Binh (VN) về HoangSa TShay:
Boomp3.com

- Phỏng vấn: Những suy tư của cựu sĩ quan Trần Anh Kim (Thái Bình) về sự hèn yếu của đảng & nhà nước CSVN về vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa & Trường SaNghe trananhKim - Hoang Sa

CTM Download trananhKim -

No comments: