Monday, September 22, 2008

audio 09-21-08: trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - HaNoi

- 09-21-08: trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - HaNoi
1- 19h

bấm vào đây để tải xuống máy

2- 21h

bấm vào đây để tải xuống máy

hay:


20080921 17h : Phản ứng của người Việt trước việc tuyên truyền bô bác sự thật, vu cáo của truyền thông độc quyền cs qua vụ đàn áp giáo sứ Thái hà & Tòa Khâm Sứ HN và ý kiến của nv TK Thanh Thủy :

bấm vào đây để tải xuống máy

***
1- 17h
Boomp3.com

2- 19h
Boomp3.com

3- 21h
Boomp3.com

- audio Sấm trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, diễn giải sơ

No comments: