Thursday, September 25, 2008

audio Tâm tình của các cựu chiến binh thuộc "quân đội nhân dân" nhân 50 năm công bố công hàm Phạm Văn Đồng (14.09.1958).

Tâm tình của các cựu chiến binh thuộc "quân đội nhân dân" nhân 50 năm công bố công hàm Phạm Văn Đồng (14.09.1958).
CTM- Hoàng Hà

cựu chiến binh : NV Tien, Tran Anh Kim

ctm

http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article4382


Nhận xét:
HCM & PV Đồng, BCT csbv ý thức rất rõ như những gì ông TA Kim nói, công hàm sẽ là 1 hình thức bán đứng đất & đảo & biển VN, nhưng vì có đầu óc nô lệ, ham quyền lực, háo chiến, kém trí tuệ nên chấp nhận.
Trách nhiệm bán nước thuộc về HCM và cả BCT csbv, ông PV Đồng chỉ là 1 thừa sai của csvn, và HCM & csvn là 1 thừa sai của cs quốc tế LX/TC !
Mặt khác, HCM & csvn không bao giờ trọng dụng thực sự nhân tài có khả năng "thách đố" quyền lực độc tôn độc tài của cs, gồm những người "lãnh đạo dốt, thiếu đạo đức, chuyên lừa bịp, xem nhẹ mạng sống con người". Ông Ls Ng. Mạnh Tường là một bằng cớ (Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất và xây dựng quan điểm lãnh đạo: NMT ) , một trí thức giỏi học bên Pháp về, bị HCM lừa bịp và cô lập, ...

Liên quan:
- * audio Pascal Bùi: thời sự, phỏng vấn
- * Links những bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !
- * Nguyên Văn Buổi Họp Báo Của Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ NEGROPONTE tại Hà Nội 12/9/2008

- BẢN LÊN TIỀNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ về Công Hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm văn Đồng
- 14-9-1958 Phạm Văn Ðồng theo lệnh Hồ Chí Minh ký Công Hàm bán HS TS cho TC
- Đánh giá yêu sách của TQ với ExxonMobil và BP
- REPORT ON RED CHINA‘S SCHEME OF EXPANSION OVER PAR
- Hình ảnh vệ tinh chuẫn bị chiến tranh cua TC
- BÀI PHÁT BIỂU 9-14-08 VỀ KẾ HOẠCH NAM TIẾN CỦA HÁN
- audio 14/9/08 Nvqg câu chuyện thời sự: TC sẽ đánh VN
- Giải Pháp Cho Việt Nam Về Công Hàm Của Ông Phạm Văn Đồng...
- Sự thật về công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng 1958
- Không ảnh vệ tinh: TC chuẫn bị chiến tranh ra sao ở Biển Đông, tây Trường Sơn, ...
- audio điện đam với vài nhà đấu tranh dân chủ tại VN quanh công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 14/9/58
- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- Sự thật về công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ...

No comments: