Thursday, September 18, 2008

audio các audio, tài liệu nói v/v csvn bán nước trên esnips

- http://www.esnips.com/_t_/tailieu?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=11&st=0&from=13&pp=10&q=tailieu
- http://www.esnips.com/_t_/bannuoc?q=bannuoc
- http://www.esnips.com/web/m1bannuoc
- http://www.esnips.com/_t_/csvn?to=120&gen=Any+Gender&t=1&sort=0&cnt=Any+Country&uf=0&page=3&st=0&from=13&pp=10&q=csvn
- http://www.esnips.com/_t_/hcm?q=hcm
- http://www.esnips.com/_t_/hoangsa?q=hoangsa
- http://www.esnips.com/_t_/biengioi
- http://www.esnips.com/_t_/toiac?q=toiac

-------
- 1999-2000 csvn ky hiep uoc ngam nham dang dat dang bien cho Trung cong, ban nuoc cau vinh. Phan ung cua ts Nguyen Thanh Giang - HaNoi. Radio RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

20020318_thuTTT_gui_anh_Huynh_csBannuoc.mp3
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Phong van Ls Tran Thanh Hiep ve hiep uoc ban nuoc cua csvn cho Tau RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1999-2000 csvn ky hiep uoc ngam nham dang dat dang bien cho Trung cong, ban nuoc cau vinh. Nhan dan vn dat cau hoi: QDNDVN la cua ai ?? Radio RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1999-2000 csvn ky hiep uoc ngam nham dang dat dang bien cho Trung cong, ban nuoc cau vinh. Phong van ong Bui Tin ve QDNDVN, trao doi thu tin. radio RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tai lieu Ly Cong Luan va phan ung cua dong bao VN o Dong Au. Radio RFA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Phan ung cua cac nhan si mien Bac. RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nguyen Minh Can,cuu dv cs pho chu tich UBND HaNoi RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Su gia Pham Cao Duong noi ve bien gioi. RFA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Phan ung cua trung tuong cs Tran Do, Nguyen Gia Kieng, Bui Tin
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Ls Tran Thanh Hiep Noi ve hau qua Hiep Uoc dang dat va bien cho Tau
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ban dat ban bien cho Tau
http://www.esnips.com/doc/fab29261-f887-4429-b3f9-c0a2d46afd20/TQVN-04-10-25-NDT-ban-dat-bien

TVH20071209lanhtholanhhai_1.mp3
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

NVC20070603_2.mp3
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

csvn dang 11000km2 lanh hai vn cho Trung quoc gs Nguyen van Canh
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


-------
Công hàm bán nước 14/9/1958 của Phạm văn Đồng, HCM và BCT csvn:
- http://www.esnips.com/doc/d432e9f9-5aac-439d-b268-32800b88e2ba/CongHam_bannuoc_PVD1958
- http://www.esnips.com/doc/4dae7f4c-5a3f-4645-888c-5b6addbabc8a/20071213SH-csvn-da-bannuoc-theoTQ
Csvn ký hiệp ước dâng đất & biển VN cho Tc 12/1999, 12/2000, phản ứng của người Việt trong & ngoài nước:
- http://www.esnips.com/doc/85a68e18-4c3e-421b-8175-5f466f18caf3/20020307QDNDlaCongcuCuaAi
- http://www.esnips.com/doc/c2390a65-42c8-4e25-b859-c2b5dca463a0/200204PV_BuiTin-voi-QDNDVN-traodoithu
- http://www.esnips.com/doc/0d4cc9a1-c725-4868-9133-7fc10839bca6/20020507VcBanNuoc_NgThanhGiang_toquoc
- http://www.esnips.com/doc/91a3b12b-8647-4c9b-8ad7-856b60c14bb6/2002VcBannuoc_LyCongLuan_va_DongAuPhanUng
- http://www.esnips.com/doc/91a3b12b-8647-4c9b-8ad7-856b60c14bb6/2002VcBannuoc_LyCongLuan_va_DongAuPhanUng
- http://www.esnips.com/doc/185e4f78-69ba-4e9b-ad4a-0ca2dc57a32d/200204NhanSiMienBac_ToCao_VC_bandat
- http://www.esnips.com/doc/a89d188e-af83-472e-95c4-df30e2771b9c/200204NgMinhCan_am_muu_Tau_cong
- http://www.esnips.com/doc/844d66fd-1ee5-4cd9-afcd-10b7067128fd/20020424Sugia_PhamCaoDuong_va_biengioi
- http://www.esnips.com/doc/10a8cbc4-9d3e-404d-8893-a31f41f74293/2002VcBanNuoc_BuiTinTranDo_NgGiaKieng
- http://www.esnips.com/doc/4dae7f4c-5a3f-4645-888c-5b6addbabc8a/20071213SH-csvn-da-bannuoc-theoTQ

- http://www.esnips.com/doc/6f818fa9-6396-422a-9a93-42b20aa7071c/20071211SH-csvn-bannuoc-cauvinh
- http://www.esnips.com/doc/a4712229-13df-4f44-b3fc-bb5c49f40ba7/vtthiep062004p-TThiep-hiepuocbatbinhdang
- http://www.esnips.com/doc/01d29f50-13f8-430c-8d67-413b03d7c8c2/vasia-review061704p-HDbiengioi-hauqua
- http://www.esnips.com/doc/c6bf2cf1-2bb8-4059-94ee-9dc963654da7/NVC20070603_1


Csvn đàn áp những người yêu nước, bảo vệ Hoang Sa trường Sa:
- http://www.esnips.com/doc/f3dae2c1-02c5-4ee1-9158-e7e75d4ab546/20071209HSTS-TQ_pv_NXNghia_Sh-pv_HVThuy
- http://www.esnips.com/doc/c217d4eb-359b-4050-af59-0c98d5e841d3/20071209CBBD-MCC-nhandinh-cs-de-sv-bt

TC bắn giết ngư dân VN:
- http://www.esnips.com/doc/0cb8fb16-21f2-4728-8571-11388b8a9b0d/20070804TQ_ban_ngu_danVN
- http://www.esnips.com/doc/1794173e-a752-495c-b2be-4a5cd1401931/NVC20070802

Nguy cơ mất biển Đông và mất nước:
- http://www.esnips.com/doc/7f6c688b-5748-445e-95e4-3d7f931f55e8/vhs_nguy_co_mat_bien_Dong071507
- http://www.esnips.com/doc/fab29261-f887-4429-b3f9-c0a2d46afd20/TQVN-04-10-25-NDT-ban-dat-bien
- http://www.esnips.com/doc/1794173e-a752-495c-b2be-4a5cd1401931/NVC20070802

Tài liệu:
- http://www.esnips.com/doc/a934cd6c-3d43-4032-acb7-f9b5dc7d7e6c/rfa_vc_bannuoc_rm1
- http://www.esnips.com/doc/ba3ad462-1263-4a62-b099-b1e941a0228f/rfa_vc_bannuoc_rm2
- http://www.esnips.com/doc/8c57693d-170e-4ad6-bdbb-931472902ec5/DiaLyBienDong-Final13June07
- http://www.esnips.com/doc/f0f95d52-3c39-4b7b-a98f-e1f6715011e4/vps-bi-mat-viec-vc-ban-nuoc
- http://www.esnips.com/doc/022a9aba-a44b-4b3a-97f9-361f85d40a29/daitaCSVN_DaoVanNghe_a
- http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61d2db6fb9a8902bda tài liệu

No comments: