Sunday, September 28, 2008

video Biểu tình Trường Sa & Hoàng Sa , Đài Truyền Hình Trung Quốc

12/2007


http://nl.youtube.com/watch?v=0FDvTKN3EPI&feature=related

No comments: