Monday, September 8, 2008

Không visa, du khách Trung Quốc vẫn được đi khắp Việt Nam

http://vietnamnet.vn/kinhte/2004/09/256728/

Ghi chú:
Người quốc tịch ngoại quốc gốc Việt sinh sông ở nước ngoài về VN vẫn phải xin visa, hoặc "được miễn visa 5 năm" (vẫn phải làm hồ sơ xin, trả tiền) và trở thành người Việt, được quản lý, chăm sóc kỹ bởi Bộ công an, thay vì Bộ ngoại giao !
Luật lệ, nghị định ở VN thì ... bạn biết rồi !!! Rất tùy tiện và rừng, "thà bắt lầm hơn bỏ xót" !

No comments: