Tuesday, September 9, 2008

Thủ phạm cắt đất dâng biển cho Tầu Cộng 14/9/1958: PHẠM VĂN ĐỒNG ...

Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng
gửi cho Chu Ân Lai ngày 14. 9. 1958

(đọc thêm Tuyên bô của Chu Ân Lai ngày 4. 9. 1958)


4 TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
• Luật Sư Nguyễn Hữu Thống
http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071217_01.htm

TRUNG QUỐC VÀ PHẢN QUỐC
• Trần Gia Phụng
http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071217_02.htm

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:
THỬ PHÂN TÍCH LẬP LUẬN CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC*

• Từ Đặng Minh Thu (Tiến sĩ Luật, Đại học Sorbonne)
http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20071219_02.htm

No comments: