Monday, September 15, 2008

audio trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (HaNoi)

15/9/2008

audio trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (HaNoi)
Đề tài:
công hàm bán nước, "khí phách" ông PV Đồng, chế độ toàn trị cs, ...

Phần 1: 20ph

Phần 2
Boomp3.com


15/9/2008 NNP pv Ls Trần Lâm về vụ án Điếu Cày
Boomp3.com


14/9/08 NNP pv Lm Chân Tín
Boomp3.com


14/9/2008
VSR Dai Uc Chau trao doi voi Ong Sy hoang p1 ve cong ham ong PVD

Boomp3.com

VSR Dai Uc Chau trao doi voi Ong Sy hoang p2 ve cong ham ong PVD
Boomp3.com

12/9/08 ông SH nói chuyện với 1 cán bộ cao cấp cs (thời Tố Hữu) : 1 đoạn
Boomp3.com

------------------
- 200808 Audio TranKhai Thanh Thuy (Hanoi, VN) - phong van, tam tinh

- audio điện đam với vài nhà đấu tranh dân chủ tại VN quanh công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 14/9/58
- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

No comments: