Tuesday, September 2, 2008

Bạn có biết? Ở nước ta: 1. Trẻ em chiếm 41% tổng dân số trên 80 triệu người

Bạn có biết?

Ở nước ta:


1. Trẻ em chiếm 41% tổng dân số trên 80 triệu người dân Việt Nam.

2. Ước tính có khoảng 8, 500 trẻ em trong độ tuổi từ 0-15 đang sống với HIV và
22, 000 trẻ mồ côi do mất cha mẹ vì AIDS (Sida).

3. Suy dinh dưỡng tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi.

4. Gần 17 triệu trẻ em (52%) không có nước sạch.

5. 20 triệu trẻ em (59%) không được tiếp cận vệ sinh đầy đủ.

6. Có gần 30, 000 trẻ em bị chết do chấn thương hàng năm ở Việt Nam.

7. Phúc trình của UNICEF cho biết 63% những người không may bị HIV/AIDS (Sida) ở Việt Nam từ tuổi 30 trở xuống.

8. Trong tổng số 32 triệu trẻ em Việt Nam, trẻ khuyết tật có 1, 1 triệu chiếm 3.4% so với trẻ em cùng tuổi.

9. Gần 10 triệu (30%) trẻ em không được tiếp cận với thông tin cơ bản (truyền hình, truyền thanh và báo chí).

10. 1, 176, 000 trẻ em sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực, 23, 000 trẻ em phải lao động và 16, 000 trẻ em đường phố.

11. Gần ½ triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học không đăng ký nhập học. Đa số là trẻ em dân tộc thiểu số.

Trích dẫn từ Hội Bác Ái Phanxicô – Fraciscan Charity - Việt Nam.

ndnhiên

No comments: