Thursday, September 4, 2008

BÀN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY .- LVX

NHÌN LẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI TRONG CHIẾN TRANH LẠNH.


Năm 1,972 khi Henry Kissinger bí mật đến Bắc-Kinh qua ngả Pakistan để gặp Mao-Trạch-Đông và Chu-Ân-Lai - để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm chánh thức của Tổng-Thống Mỹ Richard Nixon đến Trung-Quốc để ký kết thông cáo chung Thượng-Hải - thì đối với những ai biết quen với tình hình thế giới đã hiểu ngay rằng : “Hoa-Kỳ đã đạt được một thỏa hiệp căn bản để Bắc-Kinh đứng hẳn về phía Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Liên-Xô , tình hình thế giới sẽ thay đổi mau chóng để lần hồi dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh lạnh 17 năm sau đó Với những ai quan tâm đến cuộc chiến Việt-Nam trong bối cảnh của cuộc chiến lớn hơn trong vùng Đông-Nam-Á - vốn được gọi là chiến tranh nhân dân do Trung-Quốc tổ chức - thì sự việc Hoa-Kỳ hy sinh chế-độ VNCH là một điều chắc chắn sẽ tới trong thời gian chẳng xa .


Thực ra thì các dấu báo đã xuất hiện ngay từ năm 1,968 qua biến cố tết Mậu-Thân - khi Hà-Nội bất ngờ tung ra cuộc tổng tấn công vào hàng loạt các thành thị của Miền Nam – với kết quả về mặt quân sự thì : thứ nhất Mặt-Trận Giải-Phóng Miền-Nam là tổ chức bị thua thiệt nhiều nhất đến đỗi bị tê liệt toàn diện trong hàng ngũ lãnh đạo cũng như các lực lượng chính quy cấp vùng để Hà Nội trở thành một thế lực quyết định đối với cuộc chiến . Thứ hai là về mặt tâm-lý cũng như dư luận Mỹ thì Hà Nội đã thành công trong việc tao một ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào phản chiến đang ngày càng dâng cao tại Mỹ để dẫn đến việc Mỹ phải rút khỏi Việt-Nam trong danh dự .


Một dấu báo khác rất quan trọng nhưng ít ai để ý đến : đó là cuộc đụng độ trên vùng biên giới Nga Hoa năm 1,969 . Qua biến cố này Mao muốn gởi đến cho Mỹ một tín hiệu cụ thể , đó là : Mao quyết tâm theo Mỹ , vấn đề là ngả giá như thế nào mà thôi ; cho nên Lâm-Bưu phải chết là thế , Tứ nhân bang phải nổi lên để đè bẹp cánh giáo điều bảo thủ trong hàng ngũ đảng CS Trung-Quốc để chuẩn bị cho sự đổi thay về mặt sách lược của Bắc-Kinh .

Với người Mỹ thì đòi hỏi của Bắc-Kinh dù là gì đi nữa vấn là điều mà Hoa-Kỳ dễ dàng thỏa mãn . Để đạt được một thỏa thuận như vậy , 58,000 quân Mỹ đã chết trong cuộc chiến Việt-Nam , số bị thương tật khoảng trên 250,000 người , số người Việt bị chết ở cả hai phía Việt-Nam cũng không dưới 1,000,000 người , số bị thương được ước tính có thể lên đến con số trên 3,000,000 , chiến phí lên đến trên 300 tỷ dollars .


Ngay từ năm 1,970 các chuẩn bị cho cái chết của VNCH đã được thực hiện từng bước có hệ thống rất lớp lang nhưng được ngụy trang rất khéo léo để quân dân VNCH không hề mảy may nghi ngờ khi quân Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt-Nam để giao cho VNCH các trọng trách về an ninh lãnh thổ . Dĩ nhiên khi Mỹ rút thì một phần chiến cụ được chuyển giao cho QLVNCH , điều này đã thổi phồng sức mạnh của quân-lực VNCH một cách mau chóng như một phép lạ ; nhưng những ai bình tâm quan sát cuộc chiến trong cận cảnh thì mừng thì ít nhưng lo thì quá nhiều khi các đơn vị tinh nhuệ đã bị thí một cách cố tình trên hai chiến trường Lào và Quảng trị trong khi không hề thực hiện một cuộc tái cấu trúc nào cho phù hợp với tình thế mới khi quân Mỹ rút đi , nhưng về phương diện chính trị và kinh tế ở Miền-Nam thì nay đã bị mắc bệnh nghiện ngập đối với ảnh hưởng của Mỹ khi tinh thần thực tế bị tê liệt hoàn toàn để quân Mỹ có thể nhẹ nhàng rút khỏi Việt-Nam để lại đằng sau các cam kết mơ hồ với nỗi thống khổ của hàng triệu người Việt đã từng tin ở Mỹ .


Hoa-Kỳ còn quá nhiều việc cần làm trên khắp thế giới để đẩy Liên-Xô đến chỗ bị phân rã thật sự , kiểm chế được sự trỗi dậy của chủ nghĩa bành trướng Nga sau này . Với nước Hán , tham vọng bành trướng và Hán hóa toàn cầu của Bắc-Kinh là rất rõ ràng , việc giải quyết vấn đề Hán phải được coi là ưu tiên hàng đầu sau khi Liên-Xô tan rã , cho nên hàng loạt các kế sách đã được chuẩn bị trong thời gian rất dài đã qua nhằm đánh lạc hướng đối với mối quan tâm của thế giới .

Khi Bắc Kinh đã đứng hẳn về phía Mỹ thì sự tan rã của Liên-Xô chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi , vấn đề là đẩy Liên-Xô trúng kế thành không trong khi gia tăng nỗ lực giúp cho Hán phát triển để Liên-Xô hiểu rõ thế cờ để tự phân rã từ bên trong . Việc này được thực hiện với sự phối hợp toàn diện trên quy mô toàn cầu về mọi mặt để đến năm 1,989 Liên-Xô tự ý tuyên bố thua cuộc .


Với nước Hán , mọi việc được thực hiện một cách vi diệu hơn nhiều vì khối hơn 1 tỷ người Hán lúc nào cũng sẵn sàng tràn ngập thế giới - trước mắt là các lân bang - là một thảm kịch hiển nhiên nên cần cải cách nước Hán bằng vào việc hình thành tầng lớp trung lưu trước . Chính tầng lớp trung lưu này sẽ làm nền tảng cho sự tái cấu trúc Hán về mọi mặt để tránh thảm họa cho các lân bang của Hán để lần hồi đẩy Hán đến chỗ bị phân hóa thành nhiểu mảnh , có như thế mới bảo đảm được an ninh toàn cầu trong đường dài .

Quyền được sống của người Hán hay của bất cứ ai khác là một đòi hỏi cấp bách và rất tự nhiên thế giới muốn được ổn định lâu dài thì sự cách biệt giầu nghèo trên quy mô quốc gia hay từng vùng cần được thu hẹp lại bằng vào việc mở rộng thị trường cũng như chuyển giao công nghệ cho các quốc gia nghèo phù hợp với trình độ phát triển của từng quốc-gia hay từng vùng liên hệ để bảo đảm cho an ninh toàn cầu được vững bền hơn trong tương lai . Nhưng tham vọng của các quốc gia có truyền thống xâm lược là một thực tế hiển nhiên nên việc giải quyết không thể chỉ đơn thuần bằng vào việc trợ giúp về kinh tế mà xong được .

Sự trợ giúp về kinh tế hay kỹ thuật như là công cụ nhằm mở rộng thị trường thực tế cũng khuyến khích chủ nghĩa bành trướng nước lớn vậy , cho nên bên cạnh các trợ giúp như thế thế giới vẫn cần chuẩn bị chiến tranh để bắt các quốc gia có truyền thống xâm lăng ấy phải bị khuất phục , nếu cần đi đến chỗ bị xé lẻ ra thành nhiều tiểu quốc nhỏ . Đường lối cây gậy lớn với củ cà rốt lớn được thấy rất rõ trong các sắp xếp liên quan đến cục diện Viêt-Nam trước trong và sau chiến tranh lạnh .


Khi thông cáo chung Thượng-Hải được ký kết thì cuộc giải giới VNCH là tất yếu để quân Mỹ rút khỏi Việt-Nam một cách nhẹ nhàng để lại đằng sau các cam kết mơ hồ với các mất mát lớn lao cho hàng triệu người Việt đã tin vào thế giới tự do ( chính trị toàn cầu không có chỗ đứng cho những người nặng tình cảm ủy mị ) . Với Hoa-Kỳ thì con bài VNCH đã làm xong công việc đòi hỏi , ĐCSVN nay nắm trọn quyền lực trên quy mô cả nước sẽ phải làm cái việc mà thế giới muốn VN phải làm trong cuộc chiến cuối cùng này khi Hán muốn bành trướng xuống phương nam như một tất yếu lịch sử .


Do những đánh giá cụ thể như vậy nên trong thời gian dài đã qua - cho dù các ồn ào từ Đông-Bắc-Á - không khi nào tôi coi vùng đó là mũi tiến công chính của Hán trong sách lược toàn cầu của Bắc-Kinh . Tôi vẫn luôn chủ trương rằng : mũi tiến công chủ yếu của Bắc-Kinh là nhắm ngay vào VN . Việc này đã được tờ báo điện tử Sina.com một tờ báo của quân đội Hán minh thị mới đây .

Với thế giới phương Tây cũng như Hoa Kỳ , như họ đã nói trên www toàn cầu hóa bài 12 mới đây , thì Hoa-Kỳ dựng cả hai thế lực để chúng lao vào đánh nhau vì các học thuyết không tưởng . Như vậy với họ thì VNCH hay CS chẳng có ý nghĩa gì cả , vấn đề là lực nào được xử dụng để thi hành một công việc cụ thể nào đó trong một thời gian nhất định mà thôi . Vấn đề CS hay Quốc gia chỉ là vấn đề giữa người Việt với nhau , vấn đề ấy tuyệt đối không thể đi ngược lại với đường lối do quyền lực toàn cầu đã định đoạt được . ( xin lỗi quý độc giả vì tôi đã không đi vào chi tiết về vấn đề này ) .

Chủ trương ấy không phải chỉ được ứng dụng ở Việt-Nam không thôi mà còn được ứng dụng ngay trong nước Hán khi cả ĐCS Hán lẫn Quốc-Dân Đảng Hán đều cũng chỉ là các công cụ để quyền lực toàn cầu thực thi kế hoạch bịnh định thế giới một cách toàn diện mà thôi . Hãy lấy trường hợp nước Hán sau 1,976 khi Mao chết mà xét thì tại sao hai Tổng Bí-Thư ĐCS Hán là Triệu-Tử Dương và Hoa-Quốc-Phong bị đẩy ra ngoài trung tâm quyền lực ở Bắc-Kinh một cách không thương tiếc để quyền hành được giao vào tay Đặng-Tiểu-Bình , mặc dù hai người này đều chủ trương cải tổ nước Hán đi theo con đường dân chủ . Việc này là một bí ẩn lịch sử cận đại mà ngay nhiều cán bộ cao cấp của Bắc-Kinh cũng không thể hiểu nổi ; Đơn giản chỉ là vì hai người này đã đẩy nước Hán đi qua sớm về phía trước trong khi các căn bản về con người cũng như xã hội Hán chưa chín mùi cho các cải tổ như vậy . Điều ấy chắc chắn sẽ dẫn đến sáo trộn không còn kiểm soát được nữa và dễ dàng trở thành thảm họa cho các lân bang cũng như toàn cầu .

Cho nên Đặng được Hoa- Kỳ ủng hộ để thực hiện các cải cách nhưng cũng ngấm ngầm cổ vũ cho chủ nghĩa bành trướng Hán tộc như là tiền căn để tạo ra các bất ổn xã hội khi cách biệt giầu nghèo ngày càng mở rộng trong lòng xã hội Hán , đồng thời để Hán thực hiện ý đồ xâm lăng các lân bang đúng như truyền thống Hán tộc . Khi xâm lăng lân bang thì Hán bị phân rã . Bài học này đã từng được ứng dụng với Nhật-Bản trong đầu thế kỷ trước , nhưng vì nước Nhật có diện tích nhỏ nên chỉ cần đẩy Nhật đi vào thế chiến thứ hai cũng đủ để đẩy Nhật đến chỗ phải chấp nhận trật tự mới .


Với Nga thì sau khi đã hồi phục đôi chút sau khi Liên-Xô tan rã , tinh thần bành trướng đại-Nga trỗi dậy , thế giới không ngạc nhiên về điều này . Hai anh cùng có tham vọng bành trướng hợp nhau là quá đúng để chèn ép các quốc gia nhỏ ở vùng Trung-Á trước đây thuộc Liên-Xô như là bước khởi đầu của kế hoạch thôn tính toàn cầu . Cho nên hiến chương Thượng-Hải SCO được hình thành để tạo liên minh chiến lược chi phối đại lục địa Á-Châu với dân số chiếm trên 70% dân số toàn cầu .


Thế giới có vẻ như đang tiến vào một cuộc chiến tranh lạnh mới . Thực tế ra sao là điều mà ta cần xem xét kỹ lưỡng để hiểu được một phần nào đó phản ứng của các phía trong giai đoạn đầy thử thách của thế giới hôm nay , nhất là các vấn đề ấy lại liên hệ rất mật thiết với sự tồn vong của dân tộc Việt-Nam trong thời điểm này của lịch sử dân tộc . Nhất là vai trò của ĐCSVN trong cuộc cờ đầy phức tạp ấy .

2 – CHIẾN TRANH LẠNH HIỆP HAI .


Thế vận hội Bắc Kinh là dịp để Bắc Kinh chuyển đến cho thế giới một tín hiệu rõ ràng : đó là Bắc-Kinh muốn dùng khối khổng lồ 1,3 tỷ dân để thống trị thế giới cho dù quyền lực toàn cầu muốn gì thì Bắc-Kinh cũng sẵn sàng chấp nhận , Trong khi thế vân hội dang diễn ra thì Nga xua quân xâm lăng Georgia là một quốc gia có chủ quyền cũng đã bị Liên-Xô sáp nhập trước đây , lấy cớ là cần bảo vệ hai tỉnh ly khai là Nam Ossestia và Abkhazia . Trước phản ứng quyết liệt của Hoa-Kỳ cũng như Tây-Âu , Nga ký thỏa ước ngưng bắn nhưng vẫn để quân đội kiểm soát các đường huyết mạch đối với kinh tế và an ninh của Georgia mà không chịu rút về như thỏa hiệp đã được ký kết . Vấn đề thực sự nghiêm trọng liên hệ đến an ninh của Ukraina , toàn vùng Hắc Hải mà Nga tự coi là nội hải của mình để khống chế Tây-Âu về nguồn dầu và khí đốt cung cấp cho Tây Âu từ vùng biển Caspien . Ta cần coi đây là một đòn công lương mà Nga nhắm trực tiếp vào Tây-Âu để làm phân rã liên minh xuyên Đại-Tây-Dương để đòi quyền lợi lớn hơn đối với toàn vùng Trung-Á . Đòn cân não này hẳn nhiên có sự tiếp tay của Bắc-Kinh thông qua hiến chương Thượng-Hải .


Cho nên vấn đề Georgia tuy nhỏ mà lại rất lớn khi quốc gia lớn có quyền nhân danh quyền lợi của mình để xâm lăng các quốc gia nhỏ hơn bất chấp luật pháp quốc tế . Nga bảo rằng Tây-Âu đã ủng hộ Kosovo và đem quân đến đó thì Nga cũng có quyền làm ở nơi khác có liên hệ mật thiết đến quyền lợi của Nga . Mai đây Bắc-Kinh cũng lý luận như vậy khi đem quân xâm lăng Viêt-Nam hay Lào thì sao ? Mặc dù ta biết rất rõ rằng Hán đang xâm lăng ta một cách ngấm ngầm đấy , để một lúc nào đó không xa khi một tỉnh nào đó của ta bị dân Hán chiếm đa số thì rồi chúng cũng sẽ hành động như Nga đang làm ở Georgia .


Về phương diện chiến lược thì ta có thể coi đây là một bước khởi đầu của một đòn phản công toàn diện kết hợp Nga-Hoa nhằm chống lại phương Tây dưới sự lãnh đạo trong thực tế của Mỹ trong vùng đất liền sâu trong nội địa Á-Châu nơi mà phương Tây ở trong thế khó có thể can thiệp hữu hiệu được để bảo vệ các quốc gia dân chủ mới được phôi thai hình thành khi Liên-Xô tan rã mà thôi . Nay là Georgia thì mai sẽ là Mông-Cổ , Afghanistan, Pakistan và cả Ấn-Độ cũng sẽ bị đe dọa . Khi kết hợp đòn chiến lược này với mũi tiến công về phương nam của Hán nhắm vào Việt-Nam như mũi giáp công chính do Hán thực hiện thì Châu-Phi cũng sã rơi vào tay liên minh Nga-Hoa để về lâu dài thì phương Tây sẽ phải xếp giáp quy hàng .

Dĩ nhiên chỉ một vùng Hắc-Hải không thôi không đủ để xé lẻ lực lượng của Tây-Âu cũng như Mỹ được , chắc chắn chúng sẽ mở rộng chiến trường ở nhiều vùng khác nữa để cầm chân phương Tây . Cho nên ta cần dự kiến là : “ chỉ trong thời gian ngắn tới đây thôi , sáo trộn sẽ sảy ra ở khắp nơi trên thế giới nhắm vào quyền lợi của phương Tây “ .


Như đã trình bày trong nhiều bài viết trước đây , đây là thế sống còn của cả hai phía nên chiến tranh là tất yếu sẽ phải sảy ra trên quy mô lớn chứ không nhỏ như nhiều người hy vọng . Khi hành động như đã tóm lược trên , rõ ràng các nhà hoạch định ở cả Bắc-Kinh lẫn Mac-Tư-Khoa đều cố tránh thế mạnh về kỹ thuật cũng như hải và không quân Mỹ trên cùng biển Thái-Bình-Dương . Dĩ nhiên họ cũng dự trù một coup knock out nhắm vào lực-lượng Mỹ nếu tình hình đòi hỏi họ phải hành động như vậy để bảo đảm chiến thắng trên đất liền nếu chiến tranh lớn sảy ra trực tiếp giữa hai khối . Mặc dù sách lược tổng quát của họ vẫn là thực hiện kế tầm ăn dâu như đã nhiều lần chúng ta có dịp bàn luận trên diễn đàn này .

Về thời điểm tung ra đòn phản công chiến lược này của Nga-Hoa cũng rất đáng để ta lưu ý khi thế giới đang tập trú vào thế vận hội Bắc-Kinh cùng với các nỗ lực của phía Mỹ nhằm thuyết phục Ba-Lan,Tiệp-Khắc tham gia vào kế hoạch lá chắn phi đạn nhằm phòng thủ Âu-Châu , song song với cuộc vận động tranh cử TT Mỹ đang hồi gay go giữa Ứng viên Đảng Dân-Chủ tỏ ra chủ hòa trong khi Ông John Mc Cain là người chủ chiến hơn bất cứ đảng viên Cộng-Hòa nào khác . Dĩ nhiên Nga Hoa đều muốn Ô Barack Obama đắc cử , nhưng họ làm được rất ít trong việc tác động gián tiếp vào cuộc bầu cử này như trước đây ( thực tế thì chưa bao giờ ngoại quốc có khả năng tác động vào cuộc bầu cử như vậy cả ) . Do vậy Nga-Hoa cố tình gây ra biến cố vào lúc gần mãn nhiệm của TT Bush để nếu cần thì cho biến cố nổ lớn trong thời điểm bàn giao quyền hành tại Hoa-Thịnh-Đốn vào đầu năm tới .


Việc này không gây ngạc nhiên đối với những ai quen với công việc ở Hoa-Thinh-Đốn ; các chuẩn bị đã được Ngũ-Giác-Đài dự kiến rồi khi chính Đô-Đốc Chủ -Tịch Ủy-Ban Tham-Mưu Liên-Quân cách nay mấy tháng đã thông báo cho Quốc-Hội biết về các chuẩn bị như vậy . Về thái độ của Ông John Mc Cain đối với tình hình hiện nay thì vào tháng 7-2,007 trong diễn văn đọc tại viện đại-học Standford đã nói rõ là cần truc xuất Nga ra khỏi khối G8 , mới đây Ông cũng đã nói đến việc giải tán Liên-Hiệp-quốc hẳn nhiên là vì thái độ vô trách nhiệm của Nga và Hán trước các vấn đề thế giới , khi chọn bà Palin đứng phó thì theo một nhà bình luận chính trị ở Mạc-Tư-Khoa thì Hoa-Kỳ muốn chuyển đến cho Nga một tín hiệu rõ rệt là : “ hai phía có thể đụng độ nhau ở vùng Alaska nơi hai phía có biên giới chung .”


Tóm lược đôi điều như vậy cũng có thể cung hiến đến quý bạn nghe đài một tầm nhìn khái quát về tình hình nóng bỏng hiện nay trên thế giới . Thời gian thực sự rất eo hẹp đối với phương Tây nhưng lại rất cần thiết đối với liên minh Nga-Hoa mà hiến chương Thượng-Hải được coi là vỏ bọc bề ngoài . Dĩ nhiên , khi đánh địch thì bất cứ ai cầm quân đều phải biết khai thác tối đa thế mạnh của ta đánh ngay vào thế yếu của địch vào thời điểm do ta chọn .


Việt-Nam một lần nữa lại nằm ngay trung tâm của cơn đại cuồng phong ở Thái-Bình-Dương , dù muốn hay không chúng ta không thể tránh né được . tuy vậy , nếu nói rằng đây là chiến tranh lạnh như kiểu chiến tranh Liên-Xô với Mỹ trong gần 50 năm cuối của thế kỷ trước thì thực tế không đúng lắm vì đây là cuộc chiến cuối cùng trước khi nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới , cho nên không thể có vấn đề thương thuyết để tương nhượng như trước đây được . Bây giờ là lúc chỉ có kẻ thắng với người bại mà thôi .


Bên bị bại tất yếu là Hán vì cuộc chiến này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi ,sức mạnh của Hán ngoài khối 1,3 tỷ người với đạo quân thứ 5 hiện có mặt ở khắp nơi trên thế giới thực tế đã bị khống chế nghiêm ngặt trong thời gian qua đặc biệt trong thời gian gần 8 năm cầm quyền của TT Bush ; sức mạnh kinh tế với quốc phòng của Hán chỉ là ảo ,các phương tiện truyền thông phương Tây cố tình thổi phồng lên để đẩy Hán mau chóng đi vào con đường bành trướng mà thôi . Hán vốn rất sợ Mỹ vì thực sự không biết Mỹ hiện nắm giữ những thứ vũ khí tối mật nào trong tay , khả năng hô phong hoán vũ của Mỹ là rất thật chứ không phải trò đùa , vũ khí Laser lại là một đòn khủng khiếp khác mà Hán có thể phải hứng chịu trong thời gian sắp tới đây . Vũ khí Laser cũng đã được đem biểu diễn cho Hán thấy khi đuốc thế-vận bị dập tắt nhiều lần khi đi ngang qua VN . Đuốc tắt ở VN là rất đáng quan tâm , qua đó Mỹ muốn báo cho Hán hiểu là đừng hy vọng hão huyền trong sách lược xâm lăng và Hán hóa các lân bang . Đó cũng là một trong nhiều tín hiệu gởi đến cho Hán là : “ Hoa-Kỳ quyết trở lại Viêt-Nam và ở lại lâu dài ở đó để ổn định toàn lục địa Á-Châu “.

Nhiều người vội nghĩ rằng : sao chúng tôi cứ nói đến chiến tranh mà có thấy chiến tranh sảy ra đâu ? Xin thưa ngay rằng chiến tranh ngày nay khác hẳn với chiến tranh theo hình thái cổ điển . Nga Hoa vẫn đang tiến hành chiến tranh kiểu cổ điển nhưng lại không tôn trọng các nguyên tắc chiến tranh kiểu cổ điển . Cách thức mà Hoa-Kỳ tiến hành chiến tranh bây giờ khác hẳn với những gì mà nhân loại đã từng chứng kiến so với thời gian 7 năm trước . Dĩ nhiên đối thủ khác thì cách đánh phải khác , đánh Hán phải khác với việc đánh các nhóm cực đoan Hồi-Giáo .


Tóm lại thì chúng ta không hề thấy có bất cứ lý do nào chứng tỏ rằng tình hình ở Hắc-Hải (Georgia , Ukraina sắp tới đây ) có thể giải quyết êm thắm , cuộc chiến sẽ không ngừng lây lan đến các vùng khác một cách mau chóng , mối quan hệ Nga Mỹ sẽ tồi tệ đến hồi không thể cứu vãn được nữa để có thể dẫn đến đụng độ ngay ở eo biển Bering thuộc vùng Alaska , cũng như Hải quân Nga có thể tiến hành phong tỏa toàn diện lối ra vào Biển Đen ,một vài chiến hạm loại nhỏ cua Nato có thể sẽ bị mắc kẹt ở đấy . Dĩ nhiên còn nhiều tình huống rất khác nhau có thể diễn biến sau đó như hình thức leo thang chiến tranh của cả hai phía .

3 – TÌNH HÌNH NƯỚC TA .

Việc Mỹ quyết trở lại Việt-Nam bây giờ mang một ý nghĩa sâu rộng hơn hẳn so với việc quân Mỹ đổ vào Việt-Nam năm 1,965 tiếp theo sau hàng loạt các bất ổn cũng do Mỹ dựng lên để đánh lạc hướng sự chống đối của dân Việt nói chung để thực hiện cuộc chiến tranh theo ý đồ chiến lược của Mỹ vào thời điểm ấy . Bây giờ Mỹ phải có mặt ở VN để dẹp tan chủ nghĩa bành trướng Hán tộc , nên không thể có cảnh tương nhượng như đã từng sảy ra như năm 1,972 , giờ đây dư luận nhân dân Việt-Nam đã biết rõ là cần Mỹ để ngăn chặn làn sóng Hán tràn xuống từ phương bắc .


Dĩ nhiên với nhiều sắp xếp trong thời gian khá dài đã qua nhằm thuyết phục những người cấp tiến trẻ trong hàng ngũ ĐCSVN , cũng như từng bước xây dựng lớp lãnh đạo trẻ ấy để họ ý thức được hiểm họa của Hán đối với ta , để chính những người trẻ ấy đứng lên nắm lấy thới cơ để đánh bật nhóm tay chân của Hán ra khỏi guồng máy quyền lực tại Hà-Nội . Việc này khó chứ không phải dễ dàng như nhiều người nghĩ vì tay chân của Hán đã bám sâu vào nội bộ ĐCSVN và xã hội VN ta từ quá lâu rồi . Cho nên rất nhiều sự kiện sảy ra ở VN trong thời gian khá dài đã qua đều có liên hệ theo một cách nào đó với quá trình xây dựng và thuyết phục ấy để mở đường cho chuyến viếng thăm Mỹ mới đây của Ô Nguyễn-Tấn-Dũng với lời hứa của TT Mỹ là : “ ủng hộ sự toàn ven lãnh thổ của VN “ đối lại với 16 chữ mà Lê-Khả-Phiêu,Lê-Đức-Anh,Đõ-Mười,Nguyễn-Văn-Linh đã ký kết với Bắc Kinh đó là : hợp tác toàn diện ,láng diềng hữu nghị……”


Dĩ nhiên mỗi bước đi của Dũng đều được Bắc-Kinh theo dõi chặt chẽ để biết thái độ thực sự của Mỹ về vấn đề VN cũng là mấu chốt trong sách lược toàn cầu của Bắc-Kinh . Việc gởi người đến Mỹ học là điều Bắc-Kinh biết , nhưng cả Việt lẫn Mỹ vẫn giữ thái độ trong ấm ngoài lạnh , nhưng thực tế thì VN đã thỏa thuận gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở VN như việc tái lập cơ quan USAID , cho phép cơ quan cứu trợ Công-Giáo đi vào VN , tái lập tỉnh dòng Chúa Cứu-Thế ở nhà thờ Thái Hà Hà-Nội , ký biên bản ghi nhớ với Công-Ty Exxon Mobile cho phép khai thác dầu ngoài khơi thềm lục địa VN…..


Nói đến thềm lục địa VN thì Hán nhận hết là của mình nên luôn ra sức ngăn cản bất cứ hợp đồng nào mà VN có ý đinh ký kết với bất cứ đối tác nước ngoài nào , nếu cần đe dọa bằng bạo lực . Ít ra thì Hán đã thành công một số vụ . Nhưng với Exxon Mobile thì mọi sự khác hẳn vì công ty này là biểu tương cho quyền lực Mỹ mà dầu thì Mỹ nhất quyết phải chi phối để điều tiết cung cầu nhằm tránh chiến tranh hủy diệt sảy ra do nạn đói dầu gây ra . Đây là đầu mối của cuộc chiến sắp tới .

Trước vấn đề này - mà Hán coi là dấu hiệu rõ nét nhất về ý đồ của Mỹ đối với VN – nên mỗi khi Ông Đại-Sứ Mỹ tại VN lên tiếng thì ngay sau đó Bắc-Kinh qua Sina .com lại đáp trả bằng một bài nói về kế hoạch đánh Viêt-Nam , hoặc lên tiếng tố Hải-Quân VN là đang chuẩn bị đánh Hán nhằm chiếm lại Trường –Sa trong trước mắt và có thể cả Hoàng-Sa sau này nữa . cũng trong bối cảnh ấy , thái độ của Hà-Nội trở nên cứng rắn hơn với Hán . Nhưng theo tôi thì chưa đủ , có thể Hà-Nội cần gấp rút đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa với Hán trong tương gần tới đây .


Nếu chiến tranh là không thể tránh được thì việc chuẩn bị chiến tranh là điều tất yếu phải làm , nếu lực của ta không đủ thì cần mạnh dạn nhờ sự trợ giúp từ các quốc-gia khác có sức mạnh đập tan ý đồ đen tối của Bắc-Kinh . Ông Dũng cũng đang có những vận động ngoại-giao với Asean để các quốc gia này có một lập trường chung khi Hán đánh ta . Nhưng Khối các quốc –gia Đông-Nam-Á vẫn chỉ là một diễn đàn cấp vùng mà thôi , họ sẽ không dám ra tay giúp VN khi Hán xâm lăng nước ta .Chính yếu ở đây là Mỹ , suy nghĩ của tôi là : “ Mỹ sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào sảy ra cho vùng Á-Châu Thái-Bình-Dương “ nên VN không có gì để phải e dè về các hành động của Hán cả . Hán càng vọng động càng mau tan rã vì cuộc cờ đang đi đến hồi kết cuộc .


Chính đó là bối cảnh của các sáo trộn ở Thái-Lan đang có nguy cơ lan rộng trên khắp nước Thái mà không thể giải quyết mau chóng được khi quân đội Thái vẫn không muốn nhập cuộc để ổn định tình hình và nhà vua Thái cũng sẽ không can thiệp . Đó cũng là bối cảnh của các cuộc xuống đường của giáo dân Công-Giáo thuộc giáo sứ Thái-Hà Hà-Nội . Máu đã chảy nên khó lòng có thể ngưng các cuộc xuống đường của nhân dân VN . Xem ra tình hình có thể lan ra mau chóng trên quy mô cả nước .

Có nhiều khác biệt giữa cục diện hiện nay với tình hình trước tháng 11 năm 1,963 ở Miền Nam khi chế độ của TT Ngô-Đình-Diệm bị nhóm tướng lãnh đảo chánh theo yêu cầu của phía Mỹ , chắc chắn là có sáo trộn về nhiều mặt để dẫn đến những kết quả khó lường trước được .

Khi cuộc đối đầu trên chiến trường giữa AK với M16 thì hai phía ở hai bên chiến tuyến coi bắn giết là tất yếu , ta không bắn người thì người cũng bắn ta . Sau 1,975 mọi truyện đã khác nhiều và đến năm 2,008 này thì cục diện còn thay đổi sâu rộng hơn nữa . Chúng ta có hai cuộc chiến , thứ nhất là với Hán và thứ hai là kiên quyết đấu tranh để dẹp bỏ chế-độ CS phản dân hại nước ấy đi . Cả hai cuộc chiến ấy chúng ta không có nhiều khả năng để làm thay đổi cục diện theo ý ta , vấn đề vẫn nằm trong tay quyền lực toàn cầu .

Khi giải quyết vấn đề nọ thì tức khắc nó sẽ tác động ngay đến vấn đề kia , Chúng ta chống chủ nghĩa CS ngoại lai là quá đúng , nhưng chúng ta cần biết sức mình cũng như đường lối chung của thế giới để nương theo đó mà dật lấy ngọn cờ chính nghĩa dân tộc từ tay người CS để phất cao ngọn cờ ấy cho người CS trong nước đi theo .Đó là mục tiêu tối hậu của Diễn Đàn này . Kỳ dư chúng tôi không hề có một tham vọng nào khác .

Cuộc bầu cử các cấp chính quyền trong nước sẽ được ĐCSVN tổ chức trong thời gian tới đây , tôi cần lưu ý tất cả các cấp chính quyền CS trong nước là : “ chắc chắn bọn Tầu sẽ cài người vào để chúng nắm chính quyến các cấp , cần thực hiện ngay kế hoạch vạch cỏ tìm rắn để bảo đảm là các người được cử phải là người Viêt thực “

Cuộc cờ hiện nay nằm trong tay những người CS , trách nhiệm với đất nước các anh phải chịu .

Lê-Văn-Xương

8-31-2,008

( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

bấm vào đây để tải xuống máy
--------------------
Lien quan:
- bài viết trên Sina.com (bằng tiếng Trung)
- VN phản đối bài viết trên mạng TQ

- Bắc kinh không che dấu mưu đồ bóp nghẹt các nước Đông Nam Á
- LVX : bàn về tình hình VN hôm nay

No comments: