Sunday, September 7, 2008

Hội thảo sách Biến động miền Trung tại Houston 7/9/2008

sách Biến động miền Trung 1963-75

Nói chuyện với Liên Thành


http://www.youtube.com/watch?v=cHULzzzkS_8

---------------------------------------------------------------------------
- Ra Mat Sach "Bien Dong Mien Trung"

Chuyện chưa ai nói -- Biến động Miền Trung phần 1
http://www.bietdongquan.com/baochi/biendongmientrung/sachbiendongmientrung.htm

---------------------------------------------------------------------------
http://my.opera.com/nguoivietquocgia/blog/2008/06/04/c-5
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=561720
www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=79351
www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=129188
www.vietquoc.org/modules.php?file=article&name=News&sid=238
www.vietquoc.org/modules.php?file=article&name=News&sid=244   (1963-75) 

Tôi đọc Biến Động Miền Trung (1963-75)
www.motgoctroi.com/
Thang Tien - Sự Thật Về Thích Trí Quang Qua Biến Động Miền Trung

No comments: