Sunday, September 7, 2008

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI GÂY QUỸ VỀ NGUỒN CHIỀU THỨ BẨY 06 THÁNG 9, 2008


Ma tăng Thiện Hương bị cảnh sát đuổi vào vì có hành vi gây hấn với đoàn biểu tình

No comments: