Saturday, September 6, 2008

Lễ Công Bố Bạch Thư Trường Sa & Hoàng Sa

Chương Trình Lễ Công Bố Bạch Thư Về Hoàng Sa & Trường Sa Tại San Jose - Bắc California
Lúc 1:00PM trưa ngày 6 tháng 09, 2008, lễ công bố bạch thư về Hoàng Sa và Trường Sa đã được long trọng tổ chức tại số 2127 South 10th Street, thành phố San Jose, thuộc miền Bắc California. Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để nghe toàn bộ chương trình buổi lễ được ghi âm lại. Trong phần ghi âm, chúng tôi xin mạn phép cắt đi phần nhạc cảnh.Đoạn 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 3
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 4

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 5

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 6

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 7

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 8

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 9

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe


Đoạn 10

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

VNE
------------------------------------------------------------
Liên quan:
- Trung Quốc sửa soạn tấn công Việt Nam?
- - Âm mưu sách lược của csvn đ/v phong trào dân chủ hiện nay : tiêu hủy tinh thần dân tộc Việt !! - 31/8/08

No comments: