Tuesday, September 16, 2008

RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

Có tự do báo chí ở VN không ?
Ai vừa đá bóng vừa thổi còi ?
Ai ngụy biện, loanh quanh ?
Ai chơi trò "chơi chữ" mơ hồ, loanh quanh, lừa mị ?
Ai phản động ?
Ai cố tình níu kéo không cho dân tiến lên phía trước ? Ai sợ dân trí cao ??


0- Báo chí và tự do
Press and Freedom - Hưng Yên


1-
vddbt081808tudobaochi1.mp3 - rfa

2-
vddbt082508tudobaochi2.mp3 -


3-
vddbt090108tudobaochi3.mp3 -

4-
vddbt090808tudobaochi4.mp3 -


5-
vddbt091508tudobaochi5.mp3 -

--------------------------------------------------------------------------
- * RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??
- * RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/press-and-freedom-in-Vietnam-09082008111158.html/09082008tudobaochi.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Press-Freedom-in-Vietnam-part5-TMi-09152008144935.html

No comments: