Monday, September 15, 2008

Tại Sao Ông Phạm văn Đồng xác nhận Hoàng Sa-Trường Sa là cuả Trung Quốchttp://www.doi-thoai.com/baimoi0908_197.html

Diễn đàn X-Café phỏng vấn ông Trương Nhân Tuấn về Công hàm ngày 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng [www.x-cafevn.org]

No comments: