Monday, September 15, 2008

1 Cựu Ngoại Giao Báo Động: Gián Điệp TQ Đổ Bộ Canada

Việt Báo Chủ Nhật, 9/14/2008, 12:02:00 AM

OTTAWA, Canada -- Tin báo Ottawa Citizen, một nhà ngoại giao kỳ cựu, hồi hưu của Canada cho báo này biết các nhà ngoại giao Tây Phương nhìn TQ với màu hồng, trong khi Trung Cộng thực chất là một băng đảng, một binh đoàn gián điệp đang tấn công Canada.

Ong McAdam với thâm niên 30 năm trong ngành ngoại giao của Canada, chuyên gia về băng đảng ở TC, từng làm việc ở Au châu, Trung Đông, Viễn Đông và Vùng Vịnh Caribbean. Ong nghỉ việc sau khi phát giác việc bán visa ở sứ quán của Canada ở Hông Kong.

Ong đã nhiều lần cảnh báo chánh quyển Canada đã cho nhập cảnh nhiều phạm nhân, gián điệp TC vào Canada. Nhưng sở di trú và Ngoại Thương của Canada không xem xét khuyến cáo của Ong. Trái lại họ còn bực tức vận động Bộ Ngoại giao cho Ong hồi hưu sớm, vào tuối mới 51, hồi năm 1993.

Hiên giờ Ong McAdam trở thành một tư vấn cao cấp, một chuyên gia, và người viết nổi tiếng của tổ chức Triads. Ong phân tích có 5 huyền thoại làm cho Tây Phương nhìn sai TC. Giao thương với TC là lợi cho Tây Phương. TC có 1.3 tỉ người tiêu thụ. TC đang trở thành một chế độ dân chủ. TC cải thiện nhân quyền. TC China tốt lành. Với kinh nghiệm của Ong, Ong phản bác hoàn toàn.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=3&nid=134300

No comments: