Thursday, September 11, 2008

Video Bi kịch loài người

Death of the Father of the Socialist Homeland (1/3)


- http://www.youtube.com/watch?v=NrvIM1ENcbA


2/3


3/3


BI KỊCH ĐƯỢC NÂNG ĐẾN ĐỈNH CAO trong chế độ toàn trị !!!

xót thương cho kiếp làm người

Animal Farm

http://www.youtube.com/watch?v=ehmAJTfVIlQ

Những gì tang thương nhất mà loài người nói chung và dân tộc ta nói riêng phải gánh chịu có thể tóm gọn trong 2 trích đoạn trên , rất mong được đọc những lời bình khúc triết của mọi người ...

***

- Bạn nào chưa đọc "trại súc sinh" thì bấm vào !
- Bạn nào lười đọc thì có thể download sách nói (audio book) trại súc vật bản tiếng việt ở đây Animal Farm

nguon:
- http://blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y?p=3233

Liên quan:
Bạn có thể đọc 2 tác phẩm ở đây :
"Kể đến những sách tố cáo chế độ cực quyền phát xít hay cộng sản, truyện "1984" của George Orwell là một trong những tác phẩm đứng hàng đầu. Hơn cả chục bộ khảo luận dày cộm, "1984" mô tả một cách xúc động rõ ràng guồng máy độc tài và thân phận hãi hùng của con người bị tước hết quyền tự do, biến thành một đám nô lệ ngoan ngoãn phục vụ một lũ cầm quyền nặc danh vô nhân đạo."

Trại súc vật
1984

- baocao_mat_cua_Khrut-Sop1956.pdf : tệ sùng bái lãnh tụ
- Sách đen về CNCS (livre noir du communisme - Black Book)

No comments: