Thursday, September 4, 2008

Việt Nam ra thêm nghị định về quản lý, sử dụng Internet

Việt Nam ra thêm nghị định về quản lý, sử dụng Internet
RFA 03.09.2008

Chính phủ Việt Nam vừa có thêm nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng.
Báo Lao Động hôm nay loan tin về nghị định số 97 mà thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành.
Nghị định vừa nêu cấm các hành vi sử dụng Internet vào những mục đích mà chính phủ Hà Nội cho là 'chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam', gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an tòan xã hội, phá họai khối đại đòan kết dân tộc…
Cũng về lĩnh vực công nghệ thông tin, tin trên mạng Vietnamnet, phiên bản tiếng Anh cho biết Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Tuy nhiên cũng theo Vietnamnet, nhân lực của Việt Nam trong lĩnh vực này không bắt kịp tốc độ phát triển.
Kết quả một nghiên cứu do Tập đòan IDG (International Data Group) tiến hành tại 12 quốc gia trong khu vực cho thấy đến năm 2009, cả khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thiếu hơn 220 ngàn chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vuot tuong lua vao RFA:

- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, webwarper

Vuot tuong lua vao Weblog:
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://congly-tudo.blogspot.com/2008/08/vt-tng-la-vo-weblogs.html, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/congly-tudo.blogspot.com/2008/08/vt-tng-la-vo-weblogs.html, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/congly-tudo.blogspot.com/2008/08/vt-tng-la-vo-weblogs.html, webwarper

No comments: