Wednesday, June 25, 2008

audio: SH thể chế đcsvn hiện nay

4/2008

audio: SH nói về thể chế đcsvn hiện nay
SH_2008_0419_NoivethecheDangCongSanVietNamhiennay.mp3200806sh_noi_ve_cs.mp3- SH : tại sao phải cần Dân chủ ??--------------------------------------------------------
Radio VNSR ngày 26/6/2008 (thời sự đấu tranh, pv mẹ ls LTCN, pv NKT)

No comments: