Friday, June 6, 2008

Vấn đề Biển Đông VN - hạm trưởng V.H. Sanhttp://video.google.com/videoplay?docid=8435375802023792385&hl=en

http://www.vuhuusan.net/

No comments: