Monday, June 16, 2008

Phỏng vấn Lm. Nguyễn Văn Lý & Lm. Phan Văn Lợi, Bloc 8406

Phỏng vấn Lm. Nguyễn Văn Lý & Lm. Phan Văn Lợi, Bloc 8406

http://video.google.com/videoplay?docid=-2420062660245712386&q=8406%20(site:video.google.com%20OR%20site:youtube.com)&hl=fr


Phỏng vấn Lm. Chân Tín, Ks. Đỗ Nam Hải, Gs. Nguyễn Chính


http://video.google.com/videoplay?docid=4009890344171378024&q=8406%20(site:video.google.com%20OR%20site:youtube.com)&hl=fr

No comments: