Friday, June 6, 2008

CSVN Ủi Chùa Minh Hải - Đà Nẳng

CSVN Ủi Chùa Minh Hải - Đà Nẳng

6/6/2008

Cộng Sản Việt Nam Cho Công An Ủi Sập Chùa Minh Hải - Đà Nẳng

Chùa Minh Hải tại Đà Nẳng là một ngôi chùa được sư cô Diệu Phước xây dựng lên từ một miếng đất hoang cách đây 19 năm. Chùa Minh Hải thuộc giáo hội Phật Giáo của cộng sản Việt Nam. Tưởng như thế thì có thể hoạt động bình thường và không bị gì cả; thế nhưng chùa này vẫn bị cộng sản Việt Nam quyết định ủi xập để lất đất bán cho các đầu tư nước ngoài. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với sư cô Diệu Phước. Cuộc nói chuyện được thực hiện trong lúc CSVN đang ủi chùa nên phần điện đàm bị gián đoạn.
No comments: