Thursday, June 26, 2008

Nhân dịp Nguyen Tấn Dũng đến Houston - HK - 25/6/2008
trích:
http://www.x-cafevn.org

No comments: