Tuesday, June 10, 2008

NVQG: 07-15-07: Nguy cơ mất Biển Đông: Học gỉa Vũ Hữu San

NVQG: 07-15-07: Nguy cơ mất Biển Đông: Học gỉa Vũ Hữu San
Hạn chót 2009, VN phải đệ trình bản đồ biên giới biển VN lên LHQ !
1-download here

2-
Diễn Đàn NVQG: 03-05-06: Nhà Tây Sơn: Gs. Trần Gia Phụng
download here

3-
NVQG: 09-02-07: Tiến trình xâm lăng và Hán hóa của Trung Quốc: Gs. Đinh Khang Hoat
download here

4-
Trung Quốc và trật tự thế giới mới,
a/download here

b/download here


5-
10-22-07: Bình luận gia Lý Đại Nguyêndownload here

6-
03-10-08: Một số sự kiện lịch sử cần được soi rọi:download here

http://www.nationalistvietnameseforum.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Main/Am%20thanh.htm

Tìm thấy mỏ dầu khí trữ lượng một tỷ thùng (17/6/2008)

No comments: