Wednesday, June 25, 2008

Phát biểu của cố TT Nguyễn Văn Thiệu ngày quân lực 1973
http://www.mediafire.com/?4bttjmy4dzo

No comments: