Friday, June 27, 2008

Trại súc vật - Animal farm (G. Orwell)

Trại súc vật - Animal farm (G. Orwell)Trại súc vật

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2632&rb=08 (15 kỳ)

Thiên đường cs, xã hội chủ nghĩa !

Người dân sống trong những nước cai trị bởi chế độ độc tài toàn trị cs như trong một trại tù vĩ đại, bị tướt đoạt, khống chế, khủng bố và bóc lột tận cùng ! Chế độ hộ khẩu, bưng bít, bịt miệng, độc quyền tuyên truyền láo, xài luật rừng và công an trị được thiết lập !
Quốc hội, tòa án, nhà nước, MTTQ, báo chí, công an, quân đội, ... là của đảng, do đảng, vì đảng !! Một đội ngủ vĩ đại ăn cướp !!!?

Tư tưởng, tài sản, đất đai, tự do của người dân bị cs quản lý chặt chẻ !
Đó là giải phóng của cs !

Đất đai (Ải Nam quan, Thác bản Giốc, suối Phi Khanh, núi Lão Sơn), hải đảo HS TS, biển VN, tài nguyên vào tay Trung cộng.
Đó là thống nhất !

Quyền lợi của đảng trên quyền lợi của tổ quốc, nhân dân !
Đất nước là của riêng của đảng !

Đoàn kết là đoàn kết dười sự lãnh đạo độc tôn của đảng, nhưng đảng không lấy trách nhiệm về sai lầm ! Đảng truyền tay nhau cho cha con đảng viên nắm quyền lực !
Đảng dùng chính sách chia để trị : dân tộc, tôn giáo, tổ chức, ... gom chung về một mối qua công cụ của đảng là MTTQ, ai đứng ngoài bị chụp mũ là "phản động", ...
Rất "công bằng, dân chủ" (thực chất là đảng chủ, bất công !!), đảng lãnh đạo vĩnh viễn !

Đó là một chế độ bất công, man rợ, phản dân, lạc hâu, lưu manh !!!?

SH : tại sao phải cần Dân chủ ??Dương Hữu Canh: Khủng hoảng và thời cơ
http://danchuca.org/

No comments: