Sunday, June 15, 2008

Vấn đề thống nhất Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

1-
Diễn Đàn NVQG: 05-25-08: Vấn đề thống nhất Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại: Nguyễn Đình Toàn


download here

2-
Diễn Đàn Công Dân: 05-26-08: Vấn đề thống nhất Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại: Nguyễn Đình Toàn


download here

3-
Diễn Đàn Công Dân: 06-02-08: Vấn đề thống nhất cộng đồng Người Việt Hải Ngoại ( tiếp theo )


download here

4-
Diễn Đàn NVQG: 06-08-08: Vấn đề thống nhất cộng đồng Nguoi Việt Hải Ngoại (tiếp theo)


download here

5-
Diễn Đàn Đặc Biệt: 06-09-08: Đối thoại nhân quyền và thống nhất CĐ: Bs Nguyễn Quốc Quân


download here

6-
Diễn Đàn Công Dân: 06-09-08: Vấn đề thống nhất cộng đồng (tiep theo)


download here

---------------

Diễn Dàn Paltalk; 06-14-08a


download here

Diễn Đàn Paltalk: 06-14-08b


download here


Diễn Đàn Paltalk: 06-07-2008a


download here

Diễn Đàn Paltalk: 06-07-2008b


download here

No comments: