Friday, June 6, 2008

Hội thảo về Hoàng Sa Trường Sa

Hội thảo về Hoàng Sa Trường Sa
1-
...
2-
Hội thảo về Hoàng Sa Trường Sa với hạm trưởng Vũ Hữu San
...
3-
Hội thảo về Hoàng Sa Trường Sa với hạm trưởng Vũ Hữu San
...

Kết quả cuộc hội thảo của TTCSVNCH về Hòang Sa Trường Sa:

LS Đỗ Thái Nhiên: chúng ta có tên quản gia là VC luôn mở cửa sau cho thằng ăn cướp vào nhà, chúng ta phải đuổi tên quản gia đi trước rồi sẽ đuổi tên trộm (theo ý tôi phải nỗ lực đuổi cả hai tên, mở rộng mặt trận đánh cả VC lẫn TC, lý do: nếu chờ đến khi đuổi xong VC rồi mới đánh TC thì có thể là bọn TC chúng nó đã giết nhiều dân đánh cá và khai hết mỏ dầu rồi), tại vì việc đuổi tên quản gia chưa chắc đã làm nhanh được giống như trên lý thuyết!

Học giả Vũ Hữu San: Cần phân biệt rõ Lãnh Hải và “vùng chủ quyền về kinh tế trên biển đông” vì chúng ta không mất lãnh hải mà chúng ta mất biển Biển của chúng ta kéo ra trên 400 hải lý trong vùng Trường Sa, và là một vùng rộng trên 1 triệu kilomét vuông, trong khi lãnh hải chỉ là vùng biển ven bờ rộng 12 hải lý

Xin góp ý:

Hải ngọai cần tổ chức sponsor cho một nhóm luật sư yêu nước, bỏ thì giờ ra trao đổi với nhau về Luật biển quốc tế, để vẽ bản đồ cho Biển Việt Nam, nếu như VC hèn yếu thì quốc dân sẽ vẽ và ép VC lên tiếng và nộp bản đồ biển VN cho kịp năm 2009 là hạn chót để nộp bản đồ, kẻo VN mất hết biển về ngọai bang (Trung Cộng, Cambodia, Thái, Phi ..)
http://anhduong.net/video/TT-hoangsa3.htm
http://anhduong.net/video/TT-hoangsa2.htm
http://anhduong.net/video/TT-hoangsa1.htm

No comments: