Friday, June 27, 2008

Buổi nói chuyện với Luật sư BÙI KIM THÀNH - Sàigon

http://www.ledinh.ca/

Radio Dallas : Buổi nói chuyện với

Luật sư BÙI KIM THÀNH- Xin bấm PLAY
http://www.ledinh.ca/Bai%20Noi%20Chuyen%20Cua%20LS%20Bui%20Kim%20Thanh.html


- 2008: Luật sư Bùi Kim Thành trả lời phỏng vấn RFA sau kh...

No comments: